________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


2/18/2011

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Στο ιστορικό Ζωγράφειο Λύκειο της Κωνσταντινούπολης, το βράδυ της Πέμπτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εγκαινίασε την έκθεση του Doug Patterson «Ζωγραφίζοντας σε Τόπους Ιερούς - Άγιον Όρος - Αγία Αικατερίνη Σινά» που διοργάνωσε η Αγιορειτική Εστία.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο νέος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της Αγιορειτικής Εστίας Γιάννης Μπουτάρης, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Βασίλειος Μπορνόβας, ο Μητροπολίτης Σεβαστείας Δημήτριος, τα μέλη του Δ.Σ. της Αγιορειτικής Εστίας π. Καλλίνικος Ιβηρίτης, π. Νικόδημος Αγιοπαυλίτης και π. Νείλος Σιμωνοπετρίτης, καθώς και πλήθος ομογενών.«Σας υποδεχόμαστε στο Ζωγράφειο»
ήταν τα πρώτα λόγια του διευθυντή του ιστορικού σχολείου της Ομογένειας κ. Ιωάννη Δερμιτζόγλου, ο οποίος εξέφρασε την χαρά και την συγκίνησή του για την πραγματοποίηση της έκθεσης καθώς και για την παρουσία του «ομογάλακτου» Οικουμενικού Πατριάρχη – που είχε φοιτήσει στο Ζωγράφειο - αλλά και του νέου Δημάρχου Θεσσαλονίκης.Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο κ. Γιάννης Μπουτάρης ο οποίος ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την υποδοχή που του επεφύλαξε το πρωί στο Φανάρι.
«To πρωί είχα την ευκαιρία να Σας εκφράσω τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της Θεσσαλονίκης για την αγάπη που τρέφετε προς την πόλη μας αλλά και τα προσωπικά μου αισθήματα για τις ευχές τόσο της Αγίας Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας όσο και τις προσωπικές Σας ευχές, επί τη εκλογή και αναλήψει των καθηκόντων μου ως Δημάρχου της Θεσσαλονίκης», είπε ο κ. Μπουτάρης και ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη εκ μέρους του Δ.Σ., των στελεχών και συνεργατών της Αγιορειτικής Εστίας για την ευλογία και το ενδιαφέρον του προς το έργο της Εστίας.


«Επιτρέψτε μου Παναγιώτατε να εκφράσω ενώπιον Σας και τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον κ. Γιάννη Δερμιτζόγλου και ολόκληρη την οικογένεια Ζωγραφείου Γυμνασίου για την αποδοχή του αιτήματός μας να φιλοξενηθεί εδώ η έκθεση της Αγιορειτικής Εστίας», συνέχισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης,

«Τα εγκαίνια της έκθεσης, τα οποία παρακαλώ να τελέσετε Παναγιώτατε, αποτελούν την συμβολική έναρξή μιας μεγάλης πολύπλευρης συνεργασίας με την Ομογένεια της Πόλης, αλλά και την Κωνσταντινούπολη ευρύτερα, καθώς τις δύο πόλεις συνδέουν ιστορικοί δεσμοί, πολιτιστικοί, εμπορικοί, οικονομικοί, τους οποίους επιθυμούμε να αναπτύξουμε σε όλους τους τομείς, υπηρετώντας πιστεύω τα αμοιβαία συμφέροντα των δύο πόλεων και των δύο λαών για ειρήνη, κατανόηση, συνεργασία και ευημερία» κατέληξε ο κ. Μπουτάρης ο οποίος προανήγγειλε ότι θα επανέλθει στην Κωνσταντινούπολη για να συναντηθεί με τον δήμαρχο και τις Αρχές της πόλης.

Στη συνέχεια μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο οποίος εγκαινίασε την έκθεση ζωγραφικής.


ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Ιερώτατοι αδελφοί,
Εντιμότατε κύριε Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος,
Εντιμότατε κύριε Δήμαρχε της Θεσσαλονίκης,
Ελλογιμώτατε κύριε Διευθυντά του Ζωγραφείου,
Φιλόμουσος ομήγυρις!

Κατ’ αρχήν απευθύνομεν ολοκάρδιον καλωσόρισμα εις τον νέον Δήμαρχον της Θεσσαλονίκης και Πρόεδρον της Αγιορειτικής Εστίας κ. Ιωάννην Μπουτάρην, επισκεπτόμενον το πρώτον την Βασιλεύουσαν υπό την νέαν επίσημον ιδιότητά του. Η παρουσία του φέρει εις την Κωνσταντινούπολιν όχι μόνον το μύρον της πόλεως του Μυροβλύτου Αγίου Δημητρίου, αλλά και το άρωμα της αγάπης και του σεβασμού του λαού της προς την Μητέρα Εκκλησίαν και της φιλαδελφίας του προς την ενταύθα ομογένειαν.


Η «Αγιορειτική Εστία» της Θεσσαλονίκης, γέννημα της καλής συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με την Ιεράν Κοινότητα του Αγίου Όρους, ήλθεν ως συνέχεια της ιστορικής εκείνης Εκθέσεως «Θησαυροί του Αγίου Όρους», η οποία επραγματοποιήθη εις την πρωτεύουσαν του Ελληνικού Βορρά το 1997, όταν η Θεσσαλονίκη ήτο Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Με το ερευνητικόν έργον της επί τας πηγάς των περί Αγίου Όρους πληροφοριών, με την παρακολούθησιν των σχετικών με την Αθωνικήν Μοναχικήν Πολιτείαν δημοσιευμάτων ακόμη και εις αυτό το διαδίκτυον, με τας εκδόσεις της, τα επιστημονικά συνέδρια τα οποία διοργανώνει κατ’ έτος, με τας εκθέσεις της εις την Ελλάδα και το εξωτερικόν και τας λοιπάς υποστηρικτικάς του αγιορειτικού πνεύματος εκδηλώσεις της, η Αγιορειτική Εστία προσφέρει μεγάλην υπηρεσίαν όχι μόνον εις το Άγιον Όρος και την αείποτε υπό την σκέπην των αγιορειτικών προσευχών αγιοτόκον πόλιν της Θεσσαλονίκης, αλλά και εις αυτόν τον παγκόσμιον πολιτισμόν.Η ανάδειξις της πνευματικής αρχοντιάς, την οποίαν εκπροσωπεί ο αγιορειτικός μοναχισμός, με την λατρείαν του, την προσευχήν του, την άσκησίν του, την τέχνην του, τα κειμήλιά του, τας βιβλιοθήκας του, την απροσωπόληπτον φιλοξενίαν του, την οικουμενικήν αντίληψιν δια της οποίας υπερβαίνει κάθε έννοιαν εθνοφυλετισμού, με την όλην αρετήν του, αποτελεί πράγματι συμβολήν όχι μικράν εις τον παγκόσμιον πολιτισμόν. Προς αυτήν την κατεύθυνσιν εργαζομένη η Αγιορειτική Εστία, υπό την προεδρείαν του εκάστοτε Δημάρχου Θεσσαλονίκης, έχει προ πολλού αποσπάσει ολόθυμον την ευαρέσκειαν του Οικουμενικού Πατριάρχου και τον έπαινον της Μητρός Εκκλησίας.


Εις τον απόηχον των εορτασμών της Πόλεως ημών ως Πολιτιστικής Πρωτευούσης της Ευρώπης δια το προλαβόν έτος, η Αγιορειτική Εστία μας φέρει τον χαιρετισμόν της Πολιτιστικής Πρωτευούσης της Ευρώπης δια το 1997, δια της εν ευλογίαις εγκαινιαζομένης κατά την παρούσαν εσπέραν εις το ιστορικόν «Ζωγράφειόν» μας Εκθέσεως Ζωγραφικής του Doug Patterson: «Ζωγραφίζοντας σε Τόπους Ιερούς - Άγιον Όρος - Αγία Αικατερίνη Σινά», η οποία είναι η πρώτη έκθεσις που η Αγιορειτική Εστία διοργανώνει εις την Πόλιν μας (ευχόμεθα να ακολουθήσουν εις το μέλλον και άλλαι!).
Ο λαμπρός καλλιτέχνης κ. Πάτερσον, ακολουθείσας τα ίχνη ομοτέχνων του του 18ου και 19ου αιώνος, ωδήγησε τα βήματά του εις την Ανατολήν, δια να απεικονίση ζωγραφικώς ιερούς τόπους του Χριστιανισμού, του Ισλάμ και του Βουδισμού. Όσον αφορά εις τον Χριστιανισμόν, η προσέγγισίς του περιελάμβανε, προς τοις άλλοις, τας Ιεράς Μονάς του Αγίου Όρους και εκείνην του Θεοβαδίστου Όρους Σινά και δείγματα αυτής απόψε έχομεν την ευτυχίαν να σπουδάζωμεν εις την φιλόξενον αίθουσαν του Ζωγραφείου.Το Άγιον Όρος εκφράζει υπερχιλιετή και η Μονή του Σινά σχεδόν χιλιοπεντακοσιετή παράδοσιν της Ορθοδοξίας και του ευσεβούς ημών Γένους.
Είναι δύο μοναδικά σεμνώματα της Πίστεως, αλλά και της ευγενείας της Ρωμιοσύνης, τα οποία ευλόγησεν ο Θεός να τηλαυγίζουν μέχρι της σήμερον φως Χριστού εις την οικουμένην. Το «Περιβόλι της Παναγίας» και το Θεοβάδιστον Σινά είναι εξ ίσου Άγια Όρη και εξ ίσου σημεία αναφοράς της αμεσότητος της σχέσεως του Θεού με τον άνθρωπον και της απείρου αγάπης Του προς αυτόν. Ταυτοχρόνως όμως και από αισθητικής πλευράς είναι όντως μοναδικά, όπως και από πλευράς πολιτιστικής και καλλιτεχνικής, με αποτέλεσμα να εφελκύουν το όμμα και το ενδιαφέρον διαπρεπών δημιουργών και ανθρώπων του πνεύματος, οι οποίοι τα απαθανάτισαν με τον χρωστήρα των, με την ποίησίν των, με τον φωτογραφικόν φακόν των, με το άσμα των κ.ο.κ.


Ο κ. Πάτερσον επέτυχε λαμπρά αποτελέσματα και του είμεθα πολύ ευγνώμονες. Είθε πολλοί καλλιτέχναι να ακολουθήσουν το παράδειγμά του με ανάλογον σεβασμόν και ανάλογον επιτυχίαν. Πολύ ευγνώμονες είμεθα και προς το υπό τον κ. Δήμαρχον Θεσσαλονίκης Διοικητικόν Συμβούλιον της Αγιορειτικής Εστίας δια την ευγενή πρωτοβουλίαν να καταστήσουν κοινωνούς αυτής της υπερόχου εργασίας όχι μόνον ημάς τους ομογενείς της Κωνσταντινουπόλεως, αλλά και το ευρύτερον κοινόν της Τουρκίας. Η Έκθεσις αυτή είναι ένα ακόμη παράθυρον δια του οποίου οι δύο λαοί δύνανται να ίδουν ολίγον ο εις την ψυχήν του άλλου και να συνεννοηθούν εις μίαν άλλην γλώσσαν, υπερβαίνουσαν την καθημερινότητα. Είναι επίσης μία χρυσή γέφυρα συνδέουσα δύο πόλεις με τόσα κοινά πολιτιστικά, ιστορικά και θρησκευτικά στοιχεία. Πιστεύομεν ότι θα εκτιμηθή δεόντως.


Ευχαριστίας, τέλος, οφείλομεν και εις τον αγαπητόν κ. Ιωάννην Δεμιρτζόγλου και όλην την οικογένειαν του Ζωγραφείου, δια την πρόθυμον φιλοξενίαν της Εκθέσεως. Εις τον ευσεβή λαόν της Θεσσαλονίκης, εις τους εν Αγίω Όρει θεοφιλώς τον μοναχικόν βίον ανύοντας και εις τους εν Σινά αδελφούς και τον Ιερώτατον Αρχιεπίσκοπόν των κ. Δαμιανόν, στέλλομεν θερμήν την αγάπην μας. Προς πάντας δε τους παρισταμένους απευθύνομεν από κέντρου ψυχής κάθε καλήν ευχήν και κάθε ευλογίαν. Ας χαρώμεν τώρα τα εκθέματα!

1 σχόλιο:

  1. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Κίτρους. Κατερίνη.19 Φεβρουαρίου 2011 - 12:25 π.μ.

    Μια σημαντική και σπουδαία έκθεση της Αγιορειτικής Εστίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ιστορικό Ζωγράφειο Γυμνάσιο και Λύκειο της Πόλεως. Μιά έκθεση η οποία τονώνει το ηθικό των καθηγητών και των μαθητών του Ζωγραφείου, αλλά και όλης της Ρωμηοσύνης της Πόλης, η οποία αγωνίζεται μέσα σε αντίξοες πολλές φορές συνθήκες να κρατήσει αναμμένη την λαμπάδα της Πίστεως και του Γένους μας. Μιά έκθεση από την οποία δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το Ιερό μας Κέντρο, αφού Άγιον Όρος και Θεοβάδιστο Όρος Σινά είναι στενά συνδεδεμένα με αυτό, αλλά και αυτός ό ίδιος ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, κρατώντας μάλιστα και την ράβδο του Προκατόχου του και Μεγάλου Πατριάρχου του Γένους μας Ιωακείμ του Γ' του Μεγαλοπρεπούς, του Πατριάρχου πού σε δύσκολα χρόνια για το Πατριαρχείο και τον Ελληνισμό, αγωνίστηκε ώστε οι περιοχές που σήμερα τις ξέρουμε ως "Νέες Χώρες" να μείνουν σταθερές στον Ελληνισμό και στο Πατριαρχείο. Μακάρι και άλλοι Σύλλογοι και Φορείς να πραγματοποιήσουν τέτοιες εκθέσεις και εκδηλώσεις, πρός όφελος του Πατριαρχείου μας αλλά και αυτής της Ρωμηοσύνης της Πόλης.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails