________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/12/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Τρίτης, 12ης Μαρτίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἡγούμενον αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

- Tήν Ἐλλογ. κ. Kezban Hatemi, Δικηγόρον, καί τόν Ἐντιμ. κ. Melih Sipahioğlu, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὁμίλου «TAMEK», ἐντεῦθεν. 
-  Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Ταβλαρίδην, Χημικόν – Συντηρητήν Μνημείων, ἐκ Ρώμης. 
- Τούς Ἐλλογ. κ.κ. William Rusch καί Thomas Drobena, Καθηγητάς Πατερικῆς Θεολογίας ἐν τοῖς Πανεπιστημίοις Yale Νέας Ὑόρκης καί Cambridge Μ. Βρεταννίας, ἀντιστοίχως. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Alexandre Abellan, Διευθυντήν τοῦ ἐνταῦθα γαλλοφώνου Λυκείου «Sainte - Pulchérie», μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Mina Akçen, Ὑποδιευθυντρίας αὐτοῦ. 
-  Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Πηλιχόν, Ἱστορικόν Τέχνης – Συγγραφέα, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἐμμανουήλ Τουφεξῆ, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἑλλάδι Παραρτήματος «AGAPE HELLAS», καί Tamir Aharon, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος «Interna-tional March of the living», ἐκ Tel Aviv, καί τῆς Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς Aysal, Δημοσιογράφου, ἐκ Βρυξελλῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Π. Ἀγγελόπουλον, Γενικόν Διευθυντήν Ἠλεκτρονικῆς Διοικήσεως, Βιβλιοθήκης καί Ἐκδόσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails