________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


7/13/2009

ΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΙΓΚΗΠΟ


φωτό: Νίκος Μαγγίνας

Με λαμπρότητα τελέστηκαν προχθές Σάββατο στην Πρίγκηπο από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο τα θυρανοίξια του ανακαινισμένου ναού του Αγίου Δημητρίου, παρουσία ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου. Ο Πατριάρχης έφτασε στην Πρίγκηπο το πρωί του Σαββάτου 11 Ιουλίου και χοροστάτησε στην Θ. Λειτουργία, επί τη αποπερατώσει των ανακαινιστικών έργων, στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Κασσίμης, ο πρέσβης της Ελλάδος στην Άγκυρα Φώτης Ξύδας, η οικογένεια του δωρητή Αθανάσιου Μαρτίνου, και πλήθος προσκυνητών από την κοινότητα της Κωνσταντινούπολης και την Ελλάδα παρέστησαν στα θυρανοίξια.

«Είναι πολύ σημαντική η στιγμή που η Μητρόπολις, ο Άγιος Δημήτρης στην Πριγκηπόννησο, η ιστορική αυτή εκκλησία που επλήγη από τον μεγάλο σεισμό κατάφερε και πάλι να στυλωθεί περήφανη, σύγχρονη διατηρώντας όλα τα κειμήλια και τις εικόνες της», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Κασσίμης, μετά την τελετή των θυρανοιξίων και εξήρε τις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι πολλοί Έλληνες, πολλοί Πριγκηποννησιώτες, αλλά και από την Ελλάδα βοήθησαν για να γίνει πραγματικότητα αυτό το όνειρο που είχαν πριν από δέκα χρόνια όταν σείστηκε ολόκληρο το νησί», είπε ο Έλληνας υφυπουργός .

Ο ναός ανακαινίσθηκε εκ βάθρων, με την ευγενή χορηγία της οικογένειας Αθανασίου Μαρτίνου, και εντάσσεται πλέον στο πλήθος των πρόσφατα ανακαινισμένων ορθοδόξων ναών στην Κωνσταντινούπολη.

«Είναι σημαντικό το έργο που γίνεται υπό την αιγίδα του Πατριάρχη μας. Έχουμε ανακαινίσει δυο εκκλησίες την Μητρόπολη, τον Αγιο Δημήτριο και την Κοίμηση. Η Πρίγκηπος είναι μία όαση Ορθοδοξίας εκτός Ελλάδας, εδώ στην Πόλη και πόλος έλξης για πολλούς Έλληνες προσκυνητές που έρχονται από την πατρίδα μας», είπε μετά τις τελετές ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος που συνεχίζει μια μεγάλη παράδοση δωρητών και ευεργετών της Εκκλησίας.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξήρε την συμβολή του Αθ. Μαρτίνου για την ανακαίνιση του ναού και του απένειμε, μετά από σχετική παράκληση του Ποιμενάρχου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Ιακώβου, τον χρυσό σταυρό της Μητροπόλεως.

Στην τελετή των θυρανοιξίων συμμετείχαν και τοπικοί αρμόδιοι όπως ο δήμαρχος Πριγκηποννήσων Μουσταφά Φαρσάκογλου και ο έπαρχος Μεβλούτ Κουρμπάν.

Την επιγραφή, επί τη ανακαινίσει του ναού, στην αναμνηστική πλάκα που αποκάλυψε ο Πατριάρχης, συνέταξε ο λόγιος Μητροπολίτης Πέργης Ευάγγελος.

Ακολούθησε γεύμα εν πλω που ευλόγησε ο Πατριάρχης.

Ο Μ Ι Λ Ι Α

ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ

(11 Ἰουλίου 2009)


Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Πριγκηποννήσων κύριε Ἰάκωβε,

Λοιποί Ἱερώτατοι ἀδελφοί,

Τέκνα τῆς Ἐκκλησίας ἀγαπητά καί εὐλογημένα,


Μᾶς ἀξιώνει σήμερον ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νά τελέσωμεν τά θυρανοίξια τοῦ πρό δεκαετίας βαρύτατα ὑπό τοῦ σεισμοῦ πληγέντος Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, καί ἤδη πλήρως ἀναστηλωθέντος καί ἀνακαινισθέντος. Εὐκαίρως, λοιπόν, λέγομεν: «Εἰσελεύσομαι εἰς τόν οἶκον Σου, προσκυνήσω πρός ναόν τόν ἅγιόν Σου, ἐν φόβῳ Σου, Κύριε»!

Ἐπί δεκαετίαν ὅλην ἐξεκαίετο ἡ καρδία μας ὑπό τοῦ πόθου νά ἴδωμεν ἀναστηλούμενον καί εἰς τό ἀρχαῖον κάλλος ἀποκαθιστάμενον τόν Μητροπολιτικόν τῆς θεοσώστου Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων Ναόν! Τόν Ναόν, ὁ ὁποῖος εἶναι τό κέντρον τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς αὐτῆς, καθ᾿ ὅσον ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται τό Ἱερόν Σύνθρονον, ἡ Καθέδρα τοῦ Ἐπισκόπου, τοῦ Ἀγγέλου δηλονότι τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, διά νά χρησιμοποιήσωμεν ὁρολογίαν τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως. Ἀπό αὐτό τό Ἱερόν Σύνθρονον ἐκπέμπεται ἡ ἀρχιερατική εὐλογία εἰς τόν πιστόν λαόν τῶν Νήσων. Αὐτό ἐκλέϊσαν ἀπό τῆς ἐν ἔτει σωτηρίῳ 1924 ἱδρύσεως τῆς ἐκ τῶν νεωτέρων Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων οἱ ὑπό τῆς Ἐκκλησίας κατασταθέντες Ποιμενάρχαι αὐτῆς, ὁ δέ Ἱερώτατος Μητροπολίτης τῆς σήμερον κύριος Ἰάκωβος, κατασταθείς τοιοῦτος, ἀπό Λαοδικείας, μετά τόν καταστρεπτικόν σεισμόν τοῦ 1999, ἐστερεῖτο αὐτοῦ ἄχρι τοῦ νῦν. Δόξα τῷ Θεῷ ὅμως! Ἡ σεισθεῖσα γῆ ἐστερεώθη καί ὅλοι ἀπό κοινοῦ ἐκάμαμε τόν σταυρόν μας καί εἴπομεν μετά τοῦ ποιητοῦ: «Τό χάσμα π᾿ ἄνοιξε ὁ σεισμός, νά τό γεμίσουμε ἄνθη»! Καί βεβαίως δέν ἔλειψαν τά ἄνθη τῆς εὐσεβείας εἰς τήν ἐποχήν μας, οὔτε ὀλιγώθησαν οἱ «ἀγαπῶντες τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου». Ἐχρειάσθη ἀσφαλῶς κόπος καί χρόνος ἀρκετός, τόσον διά νά ἐντοπισθοῦν οὗτοι καί νά κληθοῦν νά συνδράμουν, ὅσον καί διά νά συλλεχθοῦν τά ἄνθη τῆς εὐσεβείας καί νά ἀπαρτίσουν τόν καλλιστέφανον τοῦτον, ἤτοι τόν ἀρτιότητι καί ὡραιότητι πλήρως ἀποκατασταθέντα Ναόν τοῦ Μεγαλομάρτυρος! Ἀσφαλῶς ἐμερίμνει ἄνωθεν ὁ Θεός, τιμῶν τόν μεγάλον Ἅγιόν Του. Ἐμερίμνει ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος, εὐλαβούμενος τόν Κύριον καί Θεόν του. Ἀμφότεροι ἐνήργησαν συνεγείροντες καρδίας καί ἑτοιμάζοντες θέλησιν εἰς φιλοθέους καί φιλογενεῖς ψυχάς, ὥστε ἡ κρούουσα χείρ τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Ἰακώβου νά εὕρῃ θύρας συνδρομῆς ἀνοικτάς καί γενναιοδώρους, ὥστε νά ἀχθῇ εἰς πέρας τό ἔργον καί νά φθάσωμεν εἰς τήν χαρμόσυνον ἡμέραν ταύτην. Καθηκόντως ἐπιγράφομεν τήν εὐχαριστίαν εἰς πάντας τούς καθ᾿ οἱονδήτινα τρόπον ἱλαρῷ ὄμματι συνδραμόντας. Ἰδιαιτέρως τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐαρέσκειαν ἀπονέμομεν εἰς τόν εντιμ. κ. Αθανάσιον Μαρτίνον ἀναλαβόντα τά μείζονα βάρη καί εἰσενεγκόντα τά πλεῖστα. Εἴθε ὁ Θεός, ὁσάκις ἐν τῷ ἱερῷ τεμένει τούτῳ τοῦ ἁγιασμοῦ ἀναπέμπεται ἡ δέησις: «Ἁγίασον, Κύριε, τούς ἀγαπῶντας τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου Σου», νά ἐπιβλέπῃ ἱλέῳ ὄμματι ἐπ᾿ αὐτούς καί ἐπί τούς προσφιλεῖς οἰκείους των καί νά ἀντικαταπέμπῃ πλουσίαν ἄνωθεν ἀγαθοδωρίαν, εὐλογίαν, χάριν καί ἁγιασμόν, εἰς σωτηρία! Νά ἐγγράψῃ δέ πάντων τά ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς!

Τήν χαράν μεγεθύνει τό γεγονός τι τά θυρανοίξια τελονται ν μέρᾳ εσήμ, τοι κατά τήν ορτήν τς γίας νδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εφημίας, τς ποίας τό χαριτόβρυτον λείψανον θησαυρίζεται ν τιμ ες τόν πάνσεπτον Πατριαρχικόν μν Ναόν το γίου Γεωργίου. Μεγαλομάρτυς, ποος καί φιλοξένησέ ποτε τήν Πατριαρχικήν Καθέδραν ν τ ν Ξυλοπόρτ Να του, νοίγει τάς θύρας το τέρου τούτου σεβάσματος ατο, κατά τήν μέραν τς μνήμης τς Μεγαλομάρτυρος. γιος Δημήτριος τιμ τήν γίαν Εφημίαν καί γία Εφημία τόν γιον Δημήτριον˙ καί ο δύο πό κοινο, τόν κοινόν πάντων μν Δεσπότην καί Κύριον, ὑπέρ το ποίου θλησαν καί ...στευσαν, καταλιπόντες εἰς ἡμᾶς ἅγιον παράδειγμα θεοσεβείας, πίστεως, ὁμολογίας καί μαρτυρίου! Καί ἡμεῖς, οἱ ἀγαλλομένῳ ποδί συνελθόντες, τιμῶμεν ἀμφοτέρους καί προσκυνοῦμεν λατρευτικῶς τόν Ἀρχηγόν τῆς Ζωῆς καί Σωτηρίας, Ὁποῖος ἀντιδοξάζει ὑπερεκπερισσοῦ τούς δοξάσαντας τό πανάγιον Ὄνομά Του!

Ἀλλ᾿ ἀναστήλωσις καί ἀνακαίνισις τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ, ἀποτελεῖ, ἀγαπητοί, καί μίαν μαρτυρίαν ἰδικήν μας: Ἡμεῖς, οἱ ὀλίγοι, οἱ ἀδύναμοι κατά κόσμον, οἱ ὁποῖοι ἐτάχθημεν ὑπό τῆς θείας Προνοίας νά συνεχίσωμεν τήν παρουσίαν τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους ἐνταῦθα, εἰς καιρούς δυσκόλους, δέν ἐκάμφθημεν! Δέν ἀπεκάμαμε! Δέν ἐκύψαμε τόν αὐχένα εἰς τάς σκληράς συγκυρίας τῶν ἡμερῶν! Δέν παρεδώσαμε τήν ἐλπίδα! Δέν ἀπηρνήθημεν τό δικαίωμα εἰς τό ὄνειρον! Εἴμεθα ἐδῶ, ὄρθιοι, μέ τό μέτωπον ὑψηλά, μέ τήν καρδίαν πλήρη θείας παρακλήσεως καί χρηστῆς ἐλπίδος! Ἐδῶ εἶναι τά ἱερά τῆς Πίστεως μας! Ἐδῶ εἶναι οἱ τάφοι τῶν Πατέρων μας! Ἐδῶ εἶναι τά λείψανα τῶν Ἁγίων μας! Ἐδῶ εἶναι ἡ εὐσεβής κληρονομία τοῦ Γένους μας! Καί ἐδῶ θά συνεχίσωμεν ὁμολογοῦντες ἐν πίστει τό ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, βαστάζοντες τόν Σταυρόν Του, κοινωνοῦντες τῶν παθημάτων Του, περιφέροντες τόν ὀνειδισμόν Του, ἀλλά καί γευόμενοι μυστικῶς τούς καρπούς τῆς Ἀναστάσεώς Του. Ἔτσι μᾶς διδάσκει ὁ Ἅγιος Δημήτριος!.. Ἔτσι μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγία Εὐφημία!.. Αὐτό ἀπαιτεῖ ἡ χριστιανική κλῆσις ἡμῶν καί ἡ ἁγία παρακαταθήκη τῶν πατέρων μας!

Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα ὅπως ὁ Μητροπολιτικός οὗτος Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, καί οἱ ἄλλοι Ναοί τῆς θεοσώστου Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, καί ὅλοι οἱ Ναοί μας ἐν Κωνσταντινουπόλει καί εἰς τάς λοιπάς ἐκκλησιαστικάς Ἐπαρχίας ἐν τῇ χώρᾳ ἡμῶν, παραμείνῃ ἐσαεί ὄρθιος, ἀσάλευτος, ἀνοικτός εἰς τήν λατρείαν, φωτεινός, γεμᾶτος ἀπό Θείαν Χάριν, ἀλλά καί ἀπό «Λαόν χάριτος», θεόλεκτον, περιούσιον, ἅγιον, ἐν «ὁσιότητι καί δικαιοσύνῃ» προσφέροντα εἰς τόν Θεόν θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον, «ὑπέρ εἰρήνης καί καταστάσεως τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν» καί εὐοδώσεως πάντων τῶν χριστιανῶν εἰς σωτηρίαν! Εὐχηθῆτε καί ὑμεῖς, ἅγιοι αδελφοί αρχιερείς, οἱ κοσμοῦντες διά τῆς παρουσίας σας τήν χαροποιόν καί ἐλπιδοφόρον τελετήν τῶν θυρανοιξίων, εὐχηθῆτε ἀναλόγως ἀπό τά βάθη τῆς καρδίας σας καί εἴθε ὁ Κύριος νά τείνῃ εὐήκοον οὖς εἰς τήν προσευχήν πάντων ἡμῶν!

Κατακλείοντες, ἐπιθυμοῦμεν νά ἐπαινέσωμεν δημοσίᾳ τόν ἔνθεον ζῆλον καί τήν θεόφρονα σπουδήν τοῦ Ἱερωτάτου ἀδελφοῦ, ἁγίου Πριγκηποννήσων κυρίου Ἰακώβου, ὑπέρ τῆς Μητροπόλεώς του καί τοῦ ποιμνίου του καί νά εὐχηθῶμεν αὐτῷ «περισσεύειν μᾶλλον» εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν καί θεάρεστον, ἐπί πολλά, ὑγιεινά καί κατά πάντα εὐλογημένα ἔτη.

«Ὁ Θεός Δημητρίου» εἴη βοηθός πάντων ἡμῶν, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἐπιπόθητα!
1 σχόλιο:

  1. O Θεός κατοικεί στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο μας και όχι στις πέτρες των ναών .Ένας πολυτελής ναός χωρίς πιστούς είναι το ίδιο κενός όπως η ψυχή αυτού που αρνείται την βοήθεια σε αυτόν που την έχει πραγματικά ανάγκη.Χτίστε τους πολυτελείς ναούς σας πάνω στην σαθρή ματαιοδοξία σας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails