________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/21/2011

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ: "Στο βράχο της υπομονής προσμένουμε το θαύμα"


Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Σε συγκινητική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι η χειροτονία από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο του Μητροπολίτη Προύσης Ελπιδοφόρου. Στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία συμμετείχαν Ιεράρχες του Θρόνου και άλλων Εκκλησιών, ενώ συμπροσευχόμενος παρέστη και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.


«Εξελέγης και χειροτονείσαι σήμερον εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, εν τω οποίω «συνήχθησαν πολλοί, ώστε μηκέτι χωρείν μηδέ τα προς την θύραν» (Μαρκ. 2, 2). Χειροτονείσαι Μητροπολίτης Προύσης, μιας των διακεκριμένων Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου, όμως και αυτής αποτελούσης σήμερον μέρος της «Δακρυσμένης Μικρασίας» που δεν έχει ψάλτη ουδέ παπά. Αλλ' όχι δια πάντα, όχι εις το διηνεκές. Η ευρωπαϊκή προοπτική και πορεία της Τουρκίας, την οποίαν πλειστάκις ανεπιφυλάκτως υπεστηρίξαμεν εις διάφορα διεθνή φόρα, δίδει βασίμους ελπίδας ότι και ως προς τούτο αλλαγαί θα γίνουν. Και θα κτυπήσουν σήμαντρα που τώρα είναι σιωπηλά και συ θα ημπορής να μεταβαίνης εις τα «ήρεμα τοπία με τα ελαιόδενδρα της γης της Βιθυνίας», της οποίας Βιθυνίας υπέρτιμος και έξαρχος είσαι πλέον από της σήμερον – και ταύτα πάντα διότι «εξουσίαν έχει ο υιός του ανθρώπου επί της γης», όπως ηκούσαμεν εις το ευαγγελικόν ανάγνωσμα», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθυνόμενος στο νέο Μητροπολίτη λίγο πριν να τον χειροτονήσει.


«Ο συμπροσευχόμενος σήμερον Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος και φίλτατος εν Χριστώ αδελφός κ. Ιερώνυμος γράφει εις πρόσφατον κείμενόν του ότι η πόλις αυτή, η Κωνσταντινούπολις, «δεν είναι μόνο παρελθόν, είναι και παρόν και κυρίως το μέλλον», είναι η πόλις του μέλλοντος από απόψεως κυρίως πνευματικής. Και συνεχίζει: «Η Κωνσταντινούπολη, χάρη στην παράδοση που διασώζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχει όλες τις προϋποθέσεις να δώσει το όραμα σε έναν κόσμο που καταρρέει». Σας ευχαριστούμεν, Μακαριώτατε, δι αὐτήν την προοπτικήν, δι αὐτήν την αισιοδοξίαν, δι αὐτό το όραμα («ω Πόλη, εφτάλοφο όραμα», θα έλεγεν ο Κωστής Παλαμάς). Και επειδή αυτά είναι τα πιστεύματα και τα βιώματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αυτό συντηρεί και εκφράζει την καθολικότητα και οικουμενικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και κρατεί ζωντανήν την πίστιν και αδούλωτον το φρόνημα του Γένους, εν εσωτερική ελευθερία, ο,τι και αν συμβαίνει γύρω του. «Το Φανάρι σηκώνει το σταυρό της ιστορίας του και η θυσία του δεν έχει επί ματαίω συντελεσθή». «Στο βράχο της υπομονής προσμένουμε το θαύμα», λέγει ο ποιητής. Εμείς εδώ δεν προσμένουμε το θαύμα, το ζούμε καθημερινώς, δι αυτό και είμεθα «και επί τοις δεινοίς ευέλπιδες» (Θουκυδίδης). Και έρχεται ο Μακαριώτατος να ενισχύση με τους λόγους του που ηκούσαμεν, αλλά και με την αγάπην του, την ελπίδα μας αυτήν και το αγωνιστικόν φρόνημά μας, συμμεριζόμενος και ο ίδιος το θαύμα που βιώνομεν εδώ εις «την εκλαμπροτάτην και περίφημον ταύτην πόλιν και πατρίδα ημών και βασιλεύουσαν των πόλεων», όπως την περιγράφει ο τελευταίος Χριστιανός αυτοκράτωρ της» σημείωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και πρόσθεσε:«Από αυτήν την πόλιν, λοιπόν, «το καύχημα πάσι τοις ούσιν υπό την του ηλίου ανατολήν», θα εκπορεύεται η διακονία σου, Θεοφιλέστατε Εψηφισμένε, προς τους εγγύς και τους μακράν, όπου θα ορίζη εκάστοτε η Μήτηρ Εκκλησία κατά τας ανάγκας αυτής και των τέκνων της. Και βεβαίως θα εκπληρώνης την διακονίαν σου με τα προσόντα και τα εφόδιά σου που ανεφέραμεν, αλλά, δια να είναι αύτη ευάρεστος τω Θεώ και ευπρόσδεκτος τοις ανθρώποις, να την επιτελής και με ιλαρότητα, με σεμνότητα, με ήθος, με ταπείνωσιν, με καρδιά, διότι «δεν βλέπουμε καλά παρά με την καρδιά. Το ουσιώδες είναι αόρατο για τα μάτια». Έτσι μας συμβουλεύει ο Μικρός Πρίγκηψ. Και είναι καλόν, είναι χρήσιμον, να ακούμε ενίοτε και τους μικρούς! Να έχης πρότυπόν σου τον σήμερον εορταζόμενον μέγαν βυζαντινόν θεολόγον, τον θεόσοφον Παλαμάν, τον οποίον εχαρακτήριζε «το μεθ ὑπερβολῆς πράον και ταπεινόν, το προς τας επερχομένας εκάστοτε δυσχερείας καρτερικόν και μεγαλόψυχον, το πάσης ηδονής και κενοδοξίας ανώτερον, το της καρτερίας ήρεμόν τε και γαληνόν, και αεί χαρίεν», κατά τον ιερόν Συναξαριστήν».Ολόκληρη την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου διαβάστε εδώ.


Στην ομιλία του ο νέος Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε στην μαθητεία του στο Φανάρι και τον Πατριάρχη και κατέκλεισε ως εξής:


Παναγιώτατε, επί τη «αποφοιτήσει» μου εκ της Σχολής του Φαναρίου, κατακλείων τους ευχαριστηρίους μου τούτους λόγους, επιθυμώ να εκφράσω την ολοκάρδιον ευχήν όπως συντόμως αξιωθώμεν να καθοσιώσωμεν νέους ευέλπιδας της Εκκλησίας αποφοίτους της Θεολογίας εις την Ιεράν ημών Θεολογικήν Χαλκίτιδα Σχολήν, της οποίας την επαναλειτουργίαν ελπίζομεν και αναμένομεν ως επιστέγασμα των αόκνων προσπαθειών της Υμετέρας Σεπτής Κορυφής.

Τέλος, ως ταπεινός ποιμενάρχης μιας εν ερειπίοις κειμένης Επαρχίας του Θρόνου εν Βιθυνία, επιτρέψατέ μοι να αποστείλω εγκάρδιον χαιρετισμόν και ταπεινήν αρχιερατικήν ευχήν και ευλογίαν προς πάντας τους όπου γης Προυσαείς, Τριγλιανούς και Μουδιανιώτας, και, εις επίλογον, να παραθέσω ελπιδοφόρους τινάς στίχους του ποιητού Γεωργίου Σεφέρη, ποιηθέντας εξ αφορμής της παραμονής αυτού εν Προύση:

«Χτυπώντας μέρα νύχτα την αρμύρα
κανείς δεν άλλαξε τη μοίρα
χτυπώντας το σκοτάδι και το φως
κανείς δεν άλλαξε το φονικό.
Αλλά το φως μπορεί να ξαναγίνει
απάνω στις βαριές παλάμες
μπορεί να ξαναπέσουν οι καρποί.
Μπορεί ν’ ανθίσει πάλι το αίμα».


Ολόκληρη την ομιλία του Μητροπολίτου Προύσης διαβάστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails