________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/14/2011

ΤΑ ΤΡΙΣΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ Δ' ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟ Ε'

φωτό αρχείου: Ν. Μαγγίνας

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης μετέβη:

α) εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ αὐτοῦ τάφου τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Του ἀοιδίμου Πατριάρχου Γερμανοῦ τοῦ Ε’, τῇ πρόφρονι συγκαταθέσει τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, καί

β) εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ἔνθα ὁμοίως ἐδεήθη πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Γερμανοῦ τοῦ Δ’, τοῦ καί ἱδρυτοῦ τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, μνησθείς καί τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος ἐν Η.Π.Α. ἀειμνήστου Μητροπολίτου Βρυούλων κυροῦ Ἐπιφανίου.

Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Τα τρισάγια του Πατριάρχη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails