________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/25/2014

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (2014)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου, τήν Τετάρτην, 24ην Δεκεμβρίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί πιστοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐδέχθη ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὁμάδα παίδων τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Κοινότητος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Sergiu Vlad, ὁμίλους μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Λυκειάρχου αὐτοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, τοῦ Ζαππείου Λυκείου καί νέων ἐκ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ -ΕΡ.Θ.Ο., ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. δίδος Μέλισσας Φινφίνη, οἵτινες ἔψαλον τά παραδοσιακά Κάλαντα τῶν Χριστουγέννων καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα. Ἐκ μέρους ὅλων προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ, καί ἡ δίς Μέλισσα Φινφίνη. Ἅπαντας τούς ὡς ἄνω συνεχάρη πατρικῶς ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας αὐτούς καί εὐχηθείς καλάς ἑορτάς. 

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ 
Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας, καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ μεγάλη Ἑορτή τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Χριστουγέννων, τήν Πέμπτην, 25ην τ.μ., ἐν συνιερουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 
Ἡ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Μακρῆς, Πρέσβυς ἐ.τ., οἱ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δήμαρχος Beyoğlu, κ. Murat Hazinedar, Δήμαρχος Beşiktaş, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ὁ κ. Serhii Kravchenko, ἐκ μέρους τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Οὐκρανίας, ἡ Εὐγεν. κ. İlay Aksoy, Ἀντιπρόεδρος τῆς Νομαρχιακῆς Ἐπιτροπῆς Πόλεως τοῦ Κόμματος C.H.P., πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος. Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπεσκέφθη τόν Παναγιώτατον εὐχηθείς Αὐτῷ ἑορτίως, ὁ πρῴην Δήμαρχος Πριγκηποννήσων Ἐλλογ. Δρ κ. Mustafa Farsakoğlu. 
* * * 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Μέλη τοῦ ἐνταῦθα Συλλόγου Ἰμβρίων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Παναγιώτας Λαγοσπύρη - Μορφιάδου, ἐπί ταῖς ἑορταῖς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ζήσην Φραγκάκην, Φοιτητήν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Zafer Polat καί κ. Arman Togaç, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν.κ . Εὐφροσύνην Μπροῦχιν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Σάββα, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Μηνάογλου, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
* * * 
- Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐπεσκέψαντο τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγένων: 
α) ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων PKαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. François Yakan, 
β) ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, καί 
γ) ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails