________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/11/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (11 Μαρτίου 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


Τό ἀπόγευμα τῆς Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 11ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Σαμουήλ Ἐφές. Τούς κατανυκτικούς ὕμνους ἔψαλεν ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Παναγιώτου Νεοχωρίτου, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Χριστοδούλου, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
- Tόν Ἐξοχώτατον ἐν Ἰατροῖς Δρ. Jan - Klod Kayuka, θεράποντα Αὐτοῦ Ἰατρόν ἐν τῇ Πόλει.
- Τήν Εὐγεν. κ. Γεωργίαν Νεραντζούλη, Φαρμακοποιόν, ἐξ Ἀμερικῆς.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γιβραλτάρ κ. Robert Innes Λειτουργίαν, καθ’ ἥν οὗτος προέβη εἰς τό χρῖσμα δέκα νεοπροσελθόντων πιστῶν εἰς τήν Ἀγγλικανικήν Κοινωνίαν, ἐν τῷ ἐν Πέραν Ἀγγλικανικῷ Ναῷ «Christ Church - the Crimean Memorial», τήν Κυριακήν, 11ην Μαρτίου.
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ρηγίου κ. Εἰρηναίου, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων καί τοῦ Συλλόγου «Association des Amis de la Cappadoce» Καππαδοκικήν Ἡμερίδα καί τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Νικολάου Ἰντζεσίλογλου, Προέδρου τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἑνώσεως, διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος «Οἱ μεγάλοι Καππαδόκες ἀπό τήν ἀρχαιότητα ὥς σήμερα», ἐν Παρισίοις, τό Σάββατον, 10ην ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Ἀρμενικῆς Κοινότητος συναυλίαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «İstanbul Kongre Merkezi», τήν Κυριακήν, 11ην τ.μ..
- Ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Διακόνου κ. Ἰωαννικίου Γρηγοριάδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου «Κοινήν Πνευματικήν Πορείαν» πρός τάς μητέρας Σχολάς αὐτῶν, μετά τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails