________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/19/2018

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΥΠΟ (ΦΩΤΟ)

Ο Πατριάρχης με τους συντελεστές της εκδηλώσεως στο Σισμανόγλειο 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τήν Δευτέραν, 19ην Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Osmanoğlu» νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, εἰς ὅν ηὐχήθη ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.
* * *
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ Κρατικῷ Νοσοκομείῳ τοῦ Beykoz ὑποβληθέντα προσφάτως εἰς χειρουργικήν ἐπέμβασιν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον καί Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, εὐχηθείς πατρικῶς τά εἰκότα.


Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ὄψεις τοῦ Κωνσταντινουπολίτικου Ἑλληνισμοῦ στόν σύγχρονο ἑλληνικό καί τουρκικό τύπο». 
Ἐνώπιον μελῶν τοῦ φιλομούσου κοινοῦ καί ἐκπροσώπων τῆς Ὁμογενείας, ὡμίλησαν ἐπικαίρως ὁ οἰκοδεσπότης Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Ἀνδρέας Σταματίου, Προϊστάμενος τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Προξενείου, Murat Yetkin, Ἀρχισυντάκτης τῆς ἐφημερίδος «Hürriyet Daily News», Mete Çubukçu, Παραγωγός Προγράμματος - Ἀνταποκριτῆς τοῦ τηλεοπτικοῦ δικτύου «ΝΤV», Özcan Tikit, Διευθυντής ἐξωτερικῶν εἰδήσεων τοῦ εἰδησιογραφικοῦ ὁμίλου «Habertürk», Μιχαήλ Βασιλειάδης, Διευθυντής τῆς ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», Ἀνδρέας Ρομβόπουλος, Ἀνταποκριτής τοῦ «ΑΠΕ-ΜΠΕ», Διευθυντής τῆς ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἠχώ», καί Μιχαήλ Ψύλλος, Πρόεδρος καί Γενικός Διευθυντῆς τοῦ «ΑΠΕ-ΜΠΕ».
Ὁ Παναγιώτατος συνεχάρη κατ' ἰδίαν πάντας τούς συντελεστάς καί τούς ὁμιλητάς τῆς ἀξιολόγου ταύτης ἐκδηλώσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails