________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


7/04/2021

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ


ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Μετά χαρᾶς ἀγγέλομεν ὅτι, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἀποδεχθείς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, ἠγαθύνθη ὅπως προσέλθῃ μεθ’ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ καί χοροστατήσῃ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, τήν Τετάρτην, 7ην Ἰουλίου ἐ.ἔ., εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν ἡμῶν Ναόν. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῇ κοινοτικῇ αἰθούσῃ. 
Ἐπίσης γνωστοποιεῖται ὅτι τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 6ης Ἰουλίου, καί ὥραν 16:30, θά τελεσθῇ ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας ἡμῶν. 
Σημ. Πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν θά διατεθοῦν λεωφορεῖα μετ’ἐπιστροφῆς:
1) Ἐκκίνησις πλατεία Κουρτουλούς ὥρα 915 καί ἀπό Ταξείμ πρό τῆς Ὃπερας ὥρα 930. 
2) Ἐκκίνησις πρό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γεδήκουλε ὥρα 930 .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails