________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


1/31/2010

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑἈναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἑλλάδα

Τήν Κυριακήν, 31ην Ἰανουαρίου, Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἀνεχώρησε διἰδιωτικῆς πτήσεως εἰς Ἑλλάδα, προκειμένου ὅπως ἐπισκεφθῇ, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τήν . Μητρόπολιν Μεσσηνίας, ἐν συνεχείᾳ δέ θά μεταβῇ εἰς Ἀθήνας, ἔνθα θά συναντηθῇ μετά τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Γεωργίου Παπανδρέου καί ἄλλων ὑψηλοβάθμων κρατικῶν παραγόντων καί θά ὁμιλήσῃ εἰς τήν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν, τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ ἐπίτιμον μέλος.

Κατά τήν ἀποδημίαν ταύτην θά συνοδεύουν τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, οἱ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος καί Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Βησσαρίων, ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Παΐσιος Κοκκινάκης, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος, Συμεών Φραντζελατζίογλου, Ἀρχικλητήρ Αὐτῆς, καί Γεώργιος Μαρινάκης, Φοιτητής, ἐκ τῆς νεολαίας τῆς Πόλεως, ἐνῷ κατά τήν ἄφιξιν τοῦ Πατριάρχου εἰς Καλαμάταν θά προστεθῇ εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος.

Κατά τήν ἀπουσίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, Ἐπίτροπος Αὐτῆς ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος μετά τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου προέπεμψαν Αὐτήν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν ἕδραν Αὐτῆς τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 7ης Φεβρουαρίου.

* * *

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails