________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/26/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (26 Αυγούστου 2018)ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 26ην Αὐγούστου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δημήτριον Ἀντωνόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Τορόντο.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Καββαθᾶν, Πρόεδρον τῆς ΓΣΕΒΕΕ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Σταυρούλας, καί Γεώργιον Σκηνιώτην, Ἐπιχειρηματίαν, καί τάς Εὐγεν. ἀδελφάς Ἰωάνναν καί Ἑλένην Κουτσουκάκη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Γιάνναρην, Χειροῦργον Ὀρθοπεδικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. Ἀντωνίνας, ἐκ Νέας Ὑόρκης. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Πολυχρόνην Σιφακάκην, Σχολικόν Σύμβουλον, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Παρίση, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐμμανουήλ – Λουκᾶ, μαθητοῦ, ἐκ Κορίνθου, καί τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Στραϊτούρην, ἐκ Πειραιῶς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς Μυτιληναίου, ἐξ Ἐλευσῖνος. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ρίταν καί τάς Εὐγεν. δίδας Δάφνην Ζαχαριάδου, Ἑλένην Χατζηβασιλείου καί Μαρίαν - Ἀλεξάνδραν Ἠλιάδου, ἐκ τῆς Ὀργανώσεως «Νέοι Ἐθελοντές τῆς ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.», ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Φίλιππον Μπαρντακτσῆν, Φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ. 
- Τήν Εὐγεν. δίδα Zoe Strassfield, μαθήτριαν, ἐκ Νέας Ὑόρκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Μαξίμου, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Παύλου Γενεύης, τό Σάββατον, 18ην Αὐγούστου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Φωτεινῆς Σπανοῦ, ἐκ τοῦ ἐν Stockton Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, τήν Πέμπτην, 16ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Δήμου Γρεβενῶν «2ον Συνέδριον Ἁπανταχοῦ Γρεβενιωτῶν», μεταξύ 16ης καί 19ης τ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Silva Palakoğlu, ἐκ τοῦ ἐν Φερίκιοϊ Ἀρμενικοῦ Ναοῦ Surp Vartanants, τήν Τρίτην, 14ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails