________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/30/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (30 Αυγούστου 2018)ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, τήν Πέμπτην, 30ήν Αὐγούστου, μετέβη κατόπιν προσκλήσεως εἰς τήν ἕδραν τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. Νομάρχη κ. Vasip Şahin ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς 30ῆς Αὐγούστου. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Σεβασμιώτατος παρέστη ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ἐν τῷ ἐν Kandilli ἀλσυλίῳ «Cemile Sultan» διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Νομαρχίας ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἐπετείῳ ταύτη. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λαοδικείας κ. Θεοδώρητον, ὑποβαλόντα τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας του ἐπί τῇ ἀνυψώσει αὐτοῦ εἰς τήν χορείαν τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου διά τῆς ἐκλογῆς του εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαοδικείας. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σικάγου κ. Ναθαναήλ.  
- Τόν Θεοφιλ. ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Ἀπαμείας κ. Παΐσιον, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί υἱϊκά σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς Βοηθόν Ἐπίσκοπον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας, ὅν συνεχάρη ὁ Πατριάρχης εὐχηθείς αὐτῷ ἀφνειᾶ ἀρχιερατικήν διακονίαν ἐν Βουδαπέστῃ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Βογιατζόγλου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη, Μονῆς τῆς μετανοίας τοῦ Ἐψηφισμένου ἁγίου Ἀπαμείας, μετά τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Θεοφυλάκτου, Διονυσίου καί Εἰρηναίου, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.


-  Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Ἀλέξανδρον Κούτσην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
-Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γρηγορίου Σκαλκέα, Ἀκαδημαϊκοῦ, ἐκ τοῦ ἐν Κολωνακίῳ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, τήν Τετάρτην, 29ην Αὐγούστου. 
- Καταλλήλως δέ, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Σταμπολίδου, τό γένος Ρεπανέλλη, αὐταδέλφης τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως κυροῦ Μαξίμου, Σχολάρχου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἐκ τοῦ Δημοτικοῦ Κοιμητηρίου Καισαριανῆς, αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails