________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


6/21/2019

ΕΟΡΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΗ


ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ 
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 
Εὐχαρίστως ἀ­να­κοι­νοῦ­ται, ὅ­τι τὸ προσεχὲς διάστημα μεταξὺ 22ας καὶ 23ης Ἰ­ου­νί­ου ἐ.­ἔ., θὰ πραγματοποιηθῇ εἰς τοὺς χώρους τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς ἡ 3η Ἑορτὴ ἀνταλλαγῆς παραδοσιακῶν ποικιλιῶν σπόρων. Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ πραγματοποιεῖται σὲ συνδιοργάνωση τῆς καθ’ ἡμᾶς Μονῆς καὶ τοῦ ὀργανισμοῦ Πελίτι. 
Τὸ πρόγραμμα τῆς ἑορτῆς ἔχει ὡς ἐξῆς: 
Σάββατον 22αν Ἰουνίου καὶ περὶ ὥραν 10ην, ξενάγησις εἰς τὴν καθ’ ἡμᾶς Μονή. Περὶ ὥραν 12ην, θὰ πραγματοποιηθοῦν ὁμιλίες ἀπὸ Ἕλληνες καὶ Τούρκους καλλιεργητὲς σπόρων παραδοσιακῶν ποικιλιῶν καὶ περὶ ὥραν 15ην θὰ ἐπακολουθήσῃ ξενάγησις εἰς τοὺς κήπους τῆς Μονῆς μας. 
Τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγίων Πάντων, 23ην Ἰουνίου ἐ.ἔ. θὰ τελεσθῇ Θεία Λειτουργία, Ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἑρυθρῶν κ. Κυρίλλου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 
Μετὰ τὸ πέρας τὴς Θείας Λειτουργίας καὶ περὶ ὥραν 11ην θὰ γίνῃ ἡ ἀνταλλαγὴ καὶ προσφορὰ σπόρων ἀπὸ παραδοσιακὲς ποικιλίες τῶν χωρῶν Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails