________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


4/26/2021

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ (ΦΩΤΟ)


Ἡ Κυριακὴ τῶν Βαΐων εἰς Σμύρνην 
Ὑπὸ μέτρα καθολικῆς ἀπαγορεύσεως κυκλοφορίας ὡλοκληρώθη ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἰς Σμύρνην καὶ ἑωρτάσθη ἡ θριαμβευτικὴ εἴσοδος τοῦ Κυρίου μας εἰς Ἱεροσόλυμα. Τὴν Παρασκευήν, τὸ ἑσπέρας, ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τὸ δὲ Σάββατον, τοῦ Λαζάρου, 24ην Ἀπριλίου, καὶ τὴν Κυριακήν, τῶν Βαΐων, 25ην ἰδίου, Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος ἐχοροστάτησε καὶ εἰς τὸν Μ. Ἑσπερινὸν τῆς ἑορτῆς, τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου. 
Πρὸς θεραπείαν τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τῶν μελῶν τῆς Κοινότητος, τῶν δι’ εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων, ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων καὶ τὴν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 22ας ἰδίου. 


Ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀπευθυνόμενος εἰς τοὺς πιστούς, τοὺς εὐαρίθμους παρισταμένους καὶ εἰς τοὺς ἀπόντας διαδικτυακῶς, ἐκάλεσεν αὐτοὺς νὰ μένουν σταθεροὶ καὶ ἑδραῖοι εἰς τὴν πίστιν τους, ἡ ὁποία δὲν πρέπει νὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ ἐνθουσιώδεις ἤ συγκινησιακῶς πεφορτισμένας καταστάσεις καὶ περιστάσεις τῆς ζωῆς των, ἄλλοτε προκαλουμένας ἀνεξαρτήτως τῆς θελήσεώς των καὶ ἄλλοτε ἑκουσίως, διότι ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει εἰς οὐδὲν διαφέρουν τῶν Ἰουδαίων, οἱ ὁποῖοι μετέπεσον εὐκόλως ἐκ τοῦ «Ὠσαννὰ» εἰς τὸ «Σταυρωθήτω», δημαγωγηθέντες.
Εκ της Ι. Μητροπόλεως Σμύρνης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails