________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/24/2011

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ


Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Χθες το απόγευμα στο χωριό του, στους Αγίους Θεοδώρους στην Ίμβρο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εγκαινίασε το Οικολογικό Πάρκο των Αγίων Θεοδώρων.
Παρέστησαν ο Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος, ο Επίσκοπος Δορυλαίου Νίκανδρος, Άρχοντες της Μ.τ.Χ.Ε., με επικεφαλής τον Πρόεδρο των Οφφικιάλων Οδ. Σασαγιάννη, ο οποίος και μίλησε καταλλήλως, πολλοί Ίμβριοι και απόδημοι.
Μίλησε φυσικά και ο Πατριάρχης, γνωστός ανά την υφήλιο για την οικολογική του ευαισθησία και τη συμβολή του στην οικολογική αφύπνιση του πλανήτη.


«Η Ίμβρος, δι’ ημάς τα γνήσια τέκνα της, δεν είναι μόνον νησί. Είναι και ιδέα!». Εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένος ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε για άλλη μια φορά για την ιδιαίτερη πατρίδα του. Για την ιδέα όπως την χαρακτήρισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. «Και την ιδέαν κανείς δεν μπορεί ούτε να μας την στερήσει, ούτε να μας την διαστρέψει, ούτε επ’ ελάχιστον να μας την αλλάξει! Ζει εις τις καρδιές μας και εις τα βάθη της ψυχής μας πάντοτε αγνή, πάντοτε νέα, πάντοτε καθαρά, πάντοτε σεμνή, πάντοτε παραδοσιακή, πάντοτε ευσεβής, πάντοτε ωραία, και μας ομιλεί, μας εμπνέει, μας διδάσκει, μας καθοδηγεί! Αυτή η ιδέα-Ίμβρος μας παροτρύνει, κοντά εις τα πολλά άλλα, και να μη λησμονούμε το χρέος μας δια την προστασίαν του περιβάλλοντος, την διατήρησιν της φύσεως εις το κάλλος και την ευρυθμίαν που την εδημιούργησεν ο Θεός!» επεσήμανε ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας και εξήγησε πως «πίσω από όλες τις περιβαλλοντικές και οικολογικές πρωτοβουλίες τις οποίες έχομεν αναλάβει μέχρι στιγμής, δύο παράγοντες υπάρχουν. Η Ορθόδοξος Θεολογία, η οποία σέβεται τον κόσμον και την ζωήν ως «καλά λίαν» δημιουργήματα του Θεού και διδάσκει τον άνθρωπον ότι έχει τεραστίαν ευθύνην απέναντί των ως οικονόμος, φροντιστής, συντηρητής και ιερουργός των, και η Ίμβρος των παιδικών μας εμπειριών και ονείρων!».

Ολόκληρη η ομιλία του Πατριάρχου έχει ως εξής:

Ιερώτατε Μητροπολίτα Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλε,
Ιερώτατοι Αδελφοί,
Εντιμολογιώτατοι Άρχοντες,
Αγαπητοί συμπατριώται Ίμβριοι, οι εντόπιοι και οι εκ του εξωτερικού προσελθόντες,
Αγαπητοί νέοι και νέαι!

Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή εις το ημερολόγιόν μας. Όχι μόνον διότι τιμούμε την Παναγία μας εορτάζοντες την απόδοσιν της μεγάλης Θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως, τα «Εννιάμερα», όπως κοινώς την ονομάζει ο λαός, και είναι το πανηγύρι του χωριού μας, των Αγίων Θεοδώρων, αλλά και διότι την ημέραν αυτήν επέλεξε μία συντροφιά εκλεκτών τέκνων της Ίμβρου δια να τιμήσουν με ένα ιδιαίτερον τρόπον τας επετείους μας των πενήντα ετών από της χειροτονίας εις διάκονον και των είκοσι ετών από της αναρρήσεως εις τον άγιον Αποστολικόν και Πατριαρχικόν Οικουμενικόν Θρόνον της Κωνσταντινουπόλεως. Και εκκλησιαστικώς μεν ετιμήσαμε την ημέραν με την πανηγυρικήν Πατριαρχικήν Θείαν Λειτουργίαν που ετελέσαμε το πρωΐ και ενωθήκαμε μυστηριακώς με τον Χριστόν, την Παναγίαν Μητέρα Του, όλους τους Αγίους, όλους τους εν Χριστώ κοιμηθέντας πατέρας μας, αλλά και μεταξύ μας και με τους διασκορπισμένους εις όλον τον κόσμον Ιμβρίους αδελφούς μας. Κατά τα υπόλοιπα θα γίνη, ασφαλώς, το παραδοσιακόν πανηγύρι αργότερα, ήδη όμως τελούμε τα εγκαίνια του «Οικολογικού Πάρκου Αγίων Θεοδώρων», το οποίον είναι ο καρπός της ευγενούς πρωτοβουλίας, περί της οποίας μόλις εκάμαμεν ακροθιγώς λόγον.


Η Ίμβρος μας, αγαπητοί παρόντες, όχι μόνον μας εγέννησε και μας έθρεψε, αλλά και μας εχάρισε μοναδικά βιώματα παιδιόθεν. Λουσμένη εις τα αφρογάλανα καθαρά νερά του Αιγαίου, με εύκρατον κλίμα, με πλατύ ορίζοντα, με παρθένον (τότε) φυσικόν περιβάλλον, με μικρά όμορφα χωριά, με ειδυλλιακά τοπία, με χλοερούς λειμώνες, με ωραία ακρογιάλια, με γραφικά εξωκκλήσια παντού, με κοπάδια αιγοπροβάτων βόσκοντα ειρηνικά εδώ και εκεί, με ένα λαόν φιλήσυχον, άμαχον, θεοφοβούμενον, λιτοδίαιτον, ολιγαρκή, φιλακόλουθον, φιλομαθή, φιλάδελφον, εκαλλιέργησε τον ψυχισμόν μας και μας εχάρισε πολλάς ευαισθησίας απλουμένας από τον Θεόν, την Εκκλησίαν Του, τον λειτουργικόν της βίον και τας παραδόσεις μας, μέχρι τον άνθρωπον, τα ζώα, το περιβάλλον, την θάλασσαν και την φύσιν όλην. Έτσι ήλθεν ενωρίς η ιερά απόφασις να αφιερώσωμεν όλην μας την ζωήν εις τον Θεόν και το άγιον θέλημά Του δια τον άνθρωπον και τον κόσμον. Και ιδού, μετά τας σπουδάς εις την Θεολογικήν Σχολήν της Χάλκης, προ πεντήκοντα ετών, εδώ εις την Ίμβρον, εδεχόμεθα την εις Διάκονον χειροτονίαν από τας αγίας χείρας του μακαριστού Γέροντός μας Μητροπολίτου Μελίτωνος και ήρχισεν η μεγάλη πορεία του νεαρού Αγιοθεοδωρίτου, η οποία προ εικοσαετίας έφθασε με την Χάριν του Θεού και εις αυτόν τον Πατριαρχικόν Θρόνον της Κωνσταντινουπόλεως. Ο καρδιογνώστης Κύριος γνωρίζει ότι καθ’ όλην την πορείαν αυτήν η Ίμβρος μας εσυντρόφευε και μας συντροφεύει, εις τρόπον ώστε να δυνάμεθα να λέγωμεν: «Εάν επιλάθωμαί σου, Ίμβρος μου, επιλησθείη η δεξιά μου! Κολληθείη η γλώσσα μου τω λάρυγγί μου, εάν μη σου μνησθώ»! Δια τούτο και ερχόμεθα εδώ συχνά και αναγεννώμεθα εις τας μητρικάς αγκάλας της! Αλλ’ αλλοίμονον! Η Ίμβρος μας δεν είναι πια όπως ήτο! Όλα έχουν αλλάξει δραματικά! Οι άνθρωποι, η ζωή των, η εικόνα του τοπίου, η ατμόσφαιρα, το περιβάλλον. Την αρχόντισσα Ίμβρον έχει διαδεχθή μία αλλοτριωμένη δύστροπος Γκιοκτσεαντά! Όμως η Ίμβρος, δι’ ημάς τα γνήσια τέκνα της, δεν είναι μόνον νησί. Είναι και ιδέα!


Και την ιδέαν κανείς δεν μπορεί ούτε να μας την στερήση, ούτε να μας την διαστρέψη, ούτε επ’ ελάχιστον να μας την αλλάξη! Ζη εις τις καρδιές μας και εις τα βάθη της ψυχής μας πάντοτε αγνή, πάντοτε νέα, πάντοτε καθαρά, πάντοτε σεμνή, πάντοτε παραδοσιακή, πάντοτε ευσεβής, πάντοτε ωραία, και μας ομιλεί, μας εμπνέει, μας διδάσκει, μας καθοδηγεί! Αυτή η ιδέα-Ίμβρος μας παροτρύνει, κοντά εις τα πολλά άλλα, και να μη λησμονούμε το χρέος μας δια την προστασίαν του περιβάλλοντος, την διατήρησιν της φύσεως εις το κάλλος και την ευρυθμίαν που την εδημιούργησεν ο Θεός! Πίσω από όλες τις περιβαλλοντικές και οικολογικές πρωτοβουλίες τις οποίες έχομεν αναλάβει μέχρι στιγμής, δύο παράγοντες υπάρχουν. Η Ορθόδοξος Θεολογία, η οποία σέβεται τον κόσμον και την ζωήν ως «καλά λίαν» δημιουργήματα του Θεού και διδάσκει τον άνθρωπον ότι έχει τεραστίαν ευθύνην απέναντί των ως οικονόμος, φροντιστής, συντηρητής και ιερουργός των, και η Ίμβρος των παιδικών μας εμπειριών και ονείρων! Αντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, ότι η πρωτοβουλία των αγαπητών συμπατριωτών και φίλων της Ίμβρου και του εορτάζοντος Πατριάρχου, να δημιουργηθή εδώ εις την Ίμβρον και μάλιστα εις την γενέθλιον γην των Αγίων Θεοδώρων ένα Οικολογικόν Πάρκον, το οποίον θα υφίσταται δια να θυμίζη την αξίαν της αγάπης δια την φύσιν και την ανάγκην μερίμνης δια την προστασίαν της, μας συγκινεί βαθύτατα και είμεθα ευγνώμονες πρωτίστως προς την Ιεράν Μητρόπολιν Ίμβρου και τον αγαπητόν ποιμενάρχην μας δια την παραχώρησιν του κτήματος τούτου, και εν συνεχεία τόσον προς εκείνους οι οποίοι συνέλαβον την ιδέαν και έκαμαν τας πρώτας κινήσεις, όσον και προς εκείνους οι οποίοι συνέβαλον υλικώς προς πραγματοποίησίν της, με πρώτους τους Εντιμολογιωτάτους Άρχοντας της Αδελφότητος Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Παναγία η Παμμακάριστος» και ωρισμένας εκκλησιαστικάς Κοινότητας της Κωνσταντινουπόλεως, προσωπικώς δε προς τον πολλά κοπιάσαντα Εντιμότατον κ. Γεώργιον Παπαλιάρην. Είθε να αποδώση εις όλους των πλούσιον μισθόν ο Πανάγιος Θεός!


Ευελπιστούμεν ότι το «Οικολογικόν Πάρκον Αγίων Θεοδώρων» θα είναι όχι μόνον ένας τόπος χαράς, αναψυχής, ήρεμου στοχασμού και φιλικής συναντήσεως των Ιμβρίων, αλλά και χώρος προβληματισμού και ευαισθητοποιήσεως δια το πολύπαθον περιβάλλον, δια τον κόσμον που ζούμε και θα αφήσωμεν αύριον εις τα παιδιά μας, ένας χώρος δοξολογίας του ονόματος του Τριαδικού Θεού δια το δώρον της ζωής και δια το μεγαλείον της όλης Δημιουργίας που μας εχάρισε. Ιδιαιτέρως παρακαλούμεν τους μονίμους κατοίκους του νησιού, να το αγαπήσουν και να το φροντίζουν. Είναι ένα κοινόν δώρον δι’ όλους. Να το αξιοποιήσουν κατά τον καλλίτερον τρόπον!
Ευχαριστούμεν και πάλιν δια την γενομένην εις την Μετριότητά μας τιμήν και απονέμομεν ολόθυμον την Πατριαρχικήν ημών ευαρέσκειαν εις τους πρωτουργούς και τους καθ’ οιονδήποτε τρόπον ευγενώς συνεργήσαντας. Παρακαλούμεν να έχωμεν τας προσευχάς όλων δια την περαιτέρω Πατριαρχικήν μας πορείαν, δια το καλόν της Εκκλησίας και του Γένους. Χρειαζόμεθα τον θείον φωτισμόν και την άνωθεν ενίσχυσιν δια κάθε μας βήμα και εις τα καθαρώς εκκλησιαστικά μας καθήκοντα και εις τα αφορώντα εις το Γένος, αλλά και εις τα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος!
Καλωσορίζομεν τους μακρόθεν ελθόντας δια να μετάσχουν εις την αποψινήν μας χαράν, Ιμβρίους και φίλους της Ίμβρου. Ευχόμεθα η Παναγία να μας χαρίση πολλάς και εις το μέλλον ευκαιρίας συναντήσεως εις την Ίμβρον, προς αμοιβαίον στηριγμόν, ενίσχυσιν και χαράν. Η «πεποικιλμένη τη θεία δόξη» Θεομήτωρ ας ευλογή και ας σκεπάζη και την Ίμβρον και τους ανθρώπους της και το εγκαινιαζόμενον Οικολογικόν Πάρκον. Χρόνια πολλά!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails