________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/02/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (1 Μαρτίου 2017)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Καθαρᾶς Τετάρτης, 1ης Μαρτίου. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 1ης ἀρξ. μηνός Μαρτίου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον ἔνθα παρηκολούθησε τήν ἐκδήλωσιν παρουσιάσεως τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐξοχ. ἐν Ἰατροῖς κ. Γεωργίου Πετρίδου «Τά ἑλληνικά νοσοκομεῖα στή Μικρά Ἀσία», τήν ὁποίαν καί κατέκλεισε διά καταλλήλου ὁμιλίας συγχαρείς τόν Ἐλλόγιμον Συγγραφέα. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά Κληρικῶν αὐτῆς καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χονδροπούλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας, κομίσαντας αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κασσιανόν Νότην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.
-Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας. 
- Τούς Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, καί κ. Ἀντώνιον Ἠλιάδην, Διευθυντήν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, μετά τῶν Εὐγεν. δίδων Γεωργίας Παππᾶ καί Μελίνας Μπαρμπαλόνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails