________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/10/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (10 Μαρτίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν Παρασκευήν, 10ην Μαρτίου, καί τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Β´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος Φραγκάκης. 
* * * 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάρκελλον Καμπάνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Γεώργιον Κασάπογλου, Κληρικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὑποβαλόντα τῷ Πατριάρχῃ τήν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Θεσσαλονίκης κατατεθεῖσαν μεταπτυχιακήν αὐτοῦ ἐργασίαν μέ θέμα «Ἡ Θεολογία καί ἡ προστασία τοῦ Περιβάλλοντος κατά τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο τόν Α´». 
- Τήν Μουσικολ. κ. Ἥβην Δερμαντζῆ, Ἀοιδόν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἄγγελον Δελημπάσογλου, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Θεοδώρας, ὑποβαλούσης τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ της ἑορτῇ. 
- Τούς Ἐντιμ. κυρίους Δημήτριον Γεωργίου, Πρόεδρον, Χρῆστον Γεωργίου καί Σωτήριον Θεοχάρην, ἐκ τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων Ἴμβρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails