________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/28/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ - 28 Μαρτίου 2017 (ΦΩΤΟ)

Ο Κωνσταντίνος Μπακογιάννης στον Οικουμενικό Πατριάρχη

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, Ἐφημέριον τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, καί τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον Μεσαχώρου, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀποστολόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἱστορικόν, Διευθυντήν Ἐρευνῶν τοῦ Ε.Ι.Ε., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρομάχης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, καί τόν Ἐλλογ. κ. Εὐστράτιον Γεωργιάδην, Καθηγητήν Φυσικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σμαραγδῆς. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Μπακογιάννην, Περιφερειάρχην Στερεᾶς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Ταγκαλέγκα, Ἀντιπεριφερειάρχου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Σοφρώνη, εἰδικῆς Συμβούλου. 

Ο Δήμαρχος Αρτάκης με συνεργάτες του και ο κ. Ιωάννης Ρίζος στον Πατριάρχη.
Σκοπός της επισκέψεως η προετοιμασία για την Πατριαρχική Λειτουργία και φέτος στην Κύζικο. 


- Τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Sarı, Δήμαρχον Erdek (Ἀρτάκης), μετά τοῦ Ἐντιμ κ. Oktay Irmak καί τῆς Εὐγεν. κ. Arzu Kutucu, συνεργατῶν αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Ρίζου, Μαθηματικοῦ-Συγγραφέως, ἐκ Χαλκίδος. 
- Τούς Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Τσαφταρίδην Καθηγητήν Πανεπιστημίου, Σύμβουλον ἐν τῷ Ὑπουργείῳ Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, καί κ. Παῦλον Χαραμῆν, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Νεραντζούλην, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Γεωργίας, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Δαντίλην καί κ. Λυκοῦργον Μαρκούδην, συνεργάτας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, κομίσαντας Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶρον ἐπί τῇ 25ετηρίδι τῆς Πατριαρχίας Του ἐκ μέρους τοῦ Ποιμενάρχου των. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Πελαγίαν Πισιριτζῆ, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Τενέδου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Λεονταρίδου, Πυροσβέστου, ἐκ Λαρίσης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Δημοσιογράφον - Ἐκδότην τῆς Ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἠχώ». Τήν Εὐγεν. κ. Χριστίναν Λαζαρίδου, ἐκ Σμύρνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails