________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/01/2017

Ο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ


Ἀπό τήν ἐπίσκεψιν τῶν μαθητῶν τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Λαρίσης εἰς τά ἐν Σύδνεϋ Κεντρικά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας καί τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανός, ἀπηύθυνε θερμό καλωσόρισμα εἰς τούς μαθητάς καί τούς συνοδούς Ἐκπαιδευτικούς αὐτῶν, καθώς καί εἰς τήν Περιφερειακήν Διευθύντρια Ἐκπαιδεύσεως Θεσσαλίας κα Ἑλένην Ἀναστασοπούλου, ἡ ὁποία ἐκπροσωποῦσε καί τό Ὑπουργεῖον Παιδείας. 
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε εἰς τούς μαθητάς τήν δομήν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, καθώς καί τά τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου καί τήν σπουδαιότητά της διά τήν Ὁμογένειαν τῆς Αὐστραλίας. Νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ περίπου 30 μαθητές καί οἱ συνοδοί των, ἦταν προσκεκλημένοι ἀπό τό Τμῆμα Φιλοσοφικῶν, Ἱστορικῶν καί Διεθνῶν Σπουδῶν τοῦ ἐν Μελβούρνῃ Πανεπιστημίου Monash, τό ὁποῖον διωργάνωσε τό 19ον Συνέδριον Βυζαντινολογίας, καί εἰς τό ὁποῖον οἱ μαθηταί ἀπέδωσαν Βυζαντινούς ὕμνους καί παραδοσιακά τραγούδια.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails