________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/09/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (9 Μαρτίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τήν Πέμπτην, 9ην Μαρτίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Γ. Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος. 
Ἐν συνεχείᾳ, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Memorial Ataşehir» ὑποβληθέντα εἰς χειρουργικήν ἐπέμβασιν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Στεφανόπουλον, Πρόεδρον τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς Χαλκηδόνος, Ἀντιπρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου «Işık», ἐπιδαψιλεύσας αὐτῷ τήν Πατριαρχικήν Του εὐλογίαν διά ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας του. 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη τό Κατηχητικόν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, διευθυνόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου, καί ὡμίλησε πατρικῶς πρός τούς μαθητάς, ὡς καί ὁ συνοδεύσας Αὐτόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κωνσταντίνου Μανιώτου, ὅν καί προήγαγεν εἰς Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱ. Μονῆς. Τόν Ὁσιώτατον Μοναχόν κ. Ἰεζεκιήλ Ξενοφωντινόν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τοῦ πολιτιστικοῦ Κέντρου «Casa d' Italia» διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ Παγκοσμίῳ Ἡμέρᾳ τῆς γυναικός, τήν Τετάρτην, 8ην Μαρτίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails