________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


4/06/2017

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ 20ή ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τήν Πέμπτην, 6ην Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό ἐν Yeşilköy ξενοδοχεῖον «WOW» καί ὡμίλησε κατά τήν ὑπό τοῦ Βακουφίου τοῦ Ἱδρύματος «Marmara Grubu» διοργανωθεῖσαν 20ήν «Εὐρασιατικήν Διάσκεψιν Κορυφῆς» ἐπί τοῦ ρόλου τῆς θρησκείας εἰς τήν ἑδραίωσιν τῆς εἰρήνης καί τήν καταπολέμησιν τῆς τρομοκρατίας, παρουσίᾳ Ἀρχηγῶν Κρατῶν, Ὑπουργῶν, ἐκπροσώπων τῶν ἐν Τουρκίᾳ Θρησκευτικῶν Μειονοτήτων καί ἐπιστημόνων ἐκ διαφόρων Χωρῶν. 
Ὁ Πατριάρχης τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον γεῦμα, παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχωτάτου κ. Abdullah Gül, πρῴην Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης διά Μηνύματος Αὐτοῦ πρός τήν Α. Μακαριότητα τόν Πατριάρχην Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κύριλλον ἐξέφρασε τήν συμπάθειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ ἰδίου διά τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πετρουπόλει ἐπισυμβᾶσαν τρομοκρατικήν ἐπίθεσιν, ὡς καί τά συλλυπητήρια Αὐτοῦ πρός τούς οἰκογενεῖς τῶν θυμάτων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails