________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


6/15/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Οἰκονομίδην, Μηχανολόγον ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Κατόπιν σχετικῆς παρακλήσεως τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Δαμιανοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης διώρισεν ὑπεύθυνον τοῦ ἐνταῦθα Σιναϊτικοῦ Μετοχίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, ὅστις ἀνέλαβεν ἤδη τά καθήκοντα αὐτοῦ.
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ τῆς Πόλεως νοσηλευομένην Εὐγενεστάτην κ. Μαίρην Φούξ καί ηὐχήθη αὐτῇ τά εἰκότα. 
* * * 
Ἡ Α. Ε. ὁ Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας κ. Πέτρος Ποροσένκο, εὑρισκόμενος ἐν Τουρκίᾳ, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον καί ἐξέφρασε τά συγχαρητήρια καί τάς ἑορτίους εὐχάς ἑαυτοῦ τε καί ὁλοκλήρου τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ ἐπί τοῖς Πατριαρχικοῖς ὀνομαστηρίοις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails