________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/10/2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ (ΒΙΝΤΕΟ)


Επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο πραγματοποίησε σήμερα Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, Καθ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Παναγιώτατο. 
Στη συνάντηση παρίστατο ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος. 
Στο βίντεο που ακολουθεί οι σχετικές δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, μετά την συνάντηση. 
Photo credit: Ecumenical Patriarchate


Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο του Οικουμενικού Πατριαρχείου: 
Τό Σάββατον, 10ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ Ὑπουργός Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου, ἕλκων τήν καταγωγήν του ἐκ τῆς Πόλεως, ἐπεσκέφθη, διά τρίτην φοράν κατά τήν ὑπουργικήν αὐτοῦ θητείαν, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον. 
Ὁ κ. Ὑπουργός ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ, ἔνθα, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά συζήτησις ἐπί ἐπικαίρων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος θεμάτων, μέ ἔμφασιν εἰς ζητήματα ἁπτόμενα τῆς ἀρξαμένης πρός Συνταγματικήν ἀναθεώρησιν ἐν Ἑλλάδι διαδικασίας, εἰδικῶς δέ εἰς τάς διαμορφουμένας σχέσεις μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, πρός διασφάλισιν τῶν δικαιοδοσιακῶν ἐν τῇ ἑλλαδικῇ ἐπικρατείᾳ καθεστώτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ἀκολούθως ἡ Α. Ἐξοχότης παρεκάθησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν. 
Τῷ ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί.

φωτογραφίες: Οικουμενικό Πατριαρχείο / Νικόλαος Μαγγίνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails