________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/07/2010

Η ΕΦΟΡΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

φωτό: Ν. Μαγγίνας

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη νέας Ἐντίμου Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ᾗτινι καί ηὐχήθη τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν ἐν τῇ ἐξασκήσει τῶν καθηκόντων αὐτῆς.
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 3ην Σεπτεμβρίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου, Ἐπισκόπου Νικομηδείας, μετέβη, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων προκατόχων Αὐτοῦ Ἀνθίμου Ε´ καί Ἀνθίμου Ζ´, καί τοῦ ἐν Κανδυλλί ἀναπαυομένου Ἀνθίμου Στ´, τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Ἀναστασιουπόλεως κυροῦ Ἀνθίμου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κυροῦ Ἀνθίμου καί τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἀλικαρνασσοῦ κυροῦ Ἐμμανουήλ, ὡς καί ἄλλων προσφιλῶν Αὐτῷ κεκοιμημένων ἀδελφῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails