________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/20/2010

ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΗ


Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, η συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, στην Κωνσταντινούπολη, με πάνω από 1400 θεατές να κατακλύουν τον προαύλιο χώρο της Σχολής δημιουργώντας κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης, μέσα στο ειδυλλιακό αυτό τοπίο.
Η γνωστή ελληνίδα συνθέτις παρουσίασε, μεταξύ άλλων, συνθέσεις και τραγούδια από τις ταινίες “Πολίτικη Κουζίνα” (παρουσία του σκηνοθέτη Τάσου Μπουλμέτη), “Babam ve Oglum” και “Ulak” του σκηνοθέτη Cagan Irmak, συνοδευόμενη από τους κορυφαίους Τούρκους ερμηνευτές και στενούς συνεργάτες της, Dilek Koc και Cihan Okan.


Tην εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, οι Μητροπολίτες Μοσχονησίων Απόστολος, ηγούμενος της Μονής της Αγίας Τριάδος Χάλκης, και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος, o Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος Βασίλειος Μπορνόβας, οι Πρόξενοι της Ελλάδος στην Πόλη Νικόλαος Σιγάλας και Νικόλαος Σαπουντζής, ο δήμαρχος των Πριγκηποννήσων, Άρχοντες του Πατριαρχείου, πλήθος Ομογενών, καθώς και Τούρκοι, Αρμένιοι και Εβραίοι της Πόλης. Επίσης στη συναυλία παρέστησαν πολλοί επισκέπτες από την Ελλάδα και άλλες χώρες.


Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων:
Ἡ ἐπὶ τεσσαρακονταετίαν περίπου ἐν σιωπῇ διατελοῦσα πενθηρῶς, καὶ ὁπωσδήποτε ἀκουσίως, περίπυστος Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, ἤνοιξεν ἀπόψε τὰς πύλας τῶν εὐανθῶν κήπων της διὰ νὰ ὑποδεχθῇ τὴν διακεκριμένην συνθέτιδα καὶ δημιουργὸν κ. Εὐανθίαν Ρεμπούτσικα καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς συνεργάτας της, ἐντεῦθεν καὶ ἐξ Ἑλλάδος, διὰ μίαν συναυλίαν μὲ ἔργα ἰδικά της, ἡ ὁποία καὶ ἀναμφιβόλως θὰ πληρώσῃ τὰς ψυχὰς ὅλων μας μὲ πολλὴν ἀγαλλίασιν καὶ συγκίνησιν.
Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν, εἰς τὰ πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων διὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν ὡς Πολιτιστικὴν Πρωτεύουσαν τῆς Εὐρώπης διὰ τὸ 2010, ἡ Χάλκη εἶχε καὶ πάλιν ἀνοίξει τὰς πύλας της καὶ εἶχε φιλοξενήσει λαμπρὰν εἰκαστικὴν ἔκθεσιν σπουδαίων ζωγράφων, περιλαμβάνουσαν ἀξιολογώτατα ἔργα, ἀφορῶντα εἰς τὴν Βασιλεύουσαν καὶ τοὺς ἀνθρώπους της. Ἤδη τὴν ζωγραφικὴν διαδέχεται ἡ μουσική, αἱ Μοῦσαι διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλην, καὶ ἕνα ἐλπιδοφόρον κλῖμα δημιουργεῖται εἰς τὸν ἀδικημένον ἅγιον τοῦτον χῶρον. Δύο μικρὰ ἀνοίγματα τῆς Σχολῆς, τὰ ὁποῖα εὐχόμεθα νὰ προμνηστεύωνται τὸ μεγάλο ἄνοιγμα, διὰ τὸ ὁποῖον τόσας δεκαετίας ἀγωνιζόμεθα μὲ ὅλας μας τὰς δυνάμεις. Τὸ ἄνοιγμα πρὸς ὑποδοχὴν νέων φοιτητῶν, νέων εὐελπίδων τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ἀντηχήσῃ καὶ πάλιν εἰς τὰς αἰθούσας τοῦ σεπτοῦ τούτου Παιδευτηρίου ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας, τὸ μάθημα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης, ὁ καθαρὸς ἦχος τῆς εὐαγγελικῆς ἀληθείας! Πολλὰς πολλάκις ἐλάβομεν, καὶ παλαιότερον, καὶ τελευταίως, ὑποσχέσεις παρὰ τῶν ἐπισήμων ἐκπροσώπων τῶν ἐντίμων Τουρκικῶν κρατικῶν Ἀρχῶν, ὅτι τὸ δίκαιον αἴτημά μας, τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι τίποτε περισσότερον ἀπὸ τὸν σεβασμὸν στοιχειώδους ἀνθρωπίνου καὶ μειονοτικοῦ δικαιώματός μας, πρόκειται νὰ εἰσακουσθῇ καὶ ἡ ἱστορικὴ Σχολή μας, ἡ ὁποία ὑπῆρξεν ἡ δεξαμενὴ ἀπὸ ὅπου τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἀντλοῦσε τὰ στελέχη του, Πατριάρχας, Ἀρχιερεῖς, Πρεσβυτέρους καὶ διδασκάλους τοῦ Εὐαγγελίου, θὰ λειτουργήσῃ ἐλευθέρως καὶ πάλιν, εἰς τὰ πλαίσια τῶν νόμων τῆς Χώρας. Εἴθε, λοιπόν, αἱ ἐκδηλώσεις αὐταὶ νὰ εἶναι τὸ προανάκρουσμα τῆς μεγάλης χαρᾶς, τὴν ὁποίαν προσδοκῶμεν!Ἡ «Μεγάλη Μουσικὴ Ἀνακάλυψις τοῦ 2006», δηλαδὴ ἡ κ. Ρεμπούτσικα, ἀνήκει εἰς τοὺς φωτισμένους ἐκείνους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν εἰς τὴν ἀνάγκην προσεγγίσεως τῶν λαῶν, καὶ μάλιστα τῶν δύο γειτόνων, Ἑλλήνων καὶ Τούρκων. Ἀγαπᾷ πολὺ τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ δηλώνει ὅτι ἐδῶ «νοιώθει στὸ σπίτι της». Ἔρχεται συχνά, μᾶς ἐχάρισε τὴν ἀνεπανάληπτον μουσικὴν ἐπένδυσιν τῆς ὑπερόχου ταινίας «Πολίτικη Κουζίνα», συνεργάζεται μὲ ἐκλεκτοὺς Τούρκους μουσικούς, ὅπως ἡ κ. Ντιλὲκ Κότς, ποὺ καὶ αὐτὴ ἔλαβε μἐρος εἰς τὴν δημιουργίαν τῆς «Πολίτικης Κουζίνας», ὁ κ. Τζιχὰν Ὀκὰν καὶ ἄλλοι. Εἶναι ἰδιαιτέρα μας χαρὰ ποὺ τόσον ἡ κ. Κότς, ὅσον καὶ ὁ κ. Ὀκάν, εὑρίσκονται ἀπόψε ἀνάμεσά μας καὶ τοὺς καλωσορίζομεν ἐγκαρδιώτατα. Ἡ κ. Ρεμπούτσικα μὲ τοὺς συνεργάτας της πραγματικῶς κτίζουν σπουδαίας γεφύρας μεταξὺ τῶν ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν τοῦ Αἰγαίου λαῶν, οἱ ὁποῖοι ἐν πολλοῖς ἔχουν κοινὴν μουσικὴν παράδοσιν. Ἄλλωστε, ἡ μουσικὴ τῆς κ. Ρεμπούτσικα εἶναι πάντοτε ἁπαλή, εἰρηνική, γλυκεῖα, λυρικωτάτη, καὶ νύσσει τὰς εὐγενεστέρας τῶν χορδῶν τῆς ἀνθρωπίνης καρδίας, δημιουργεῖ λεπτὰ αἰσθήματα καὶ μυστικὰς συγκινήσεις καὶ καλλιεργεῖ ὑψηλὸν καὶ εὐγενὲς ἦθος.


Η συναυλία διοργανώθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείo.
Στην ιδιαίτερης σημασίας αυτή εκδήλωση, την Ευανθία Ρεμπούτσικα συνόδευσαν οι κορυφαίοι Έλληνες σολίστ:

-Πάνος Δημητρακόπουλος - Κανονάκι,
-Ανδρέας Συμβουλόπουλος - Πιάνο,
-Παντελής Στόικος - Τρομπέτα , καβάλ
-Πλούταρχος Ρεμπούτσικας - βιολοντσέλο
-Στρατής Ψαραδέλλης – Πολίτικη Λύρα
-Φέργκους Κάρρυ – κόντρα μπάσο
-Νίκος Παπαβρανούσης – Ντράμς
Επιμέλεια ήχου: Νίκος Βεκίρης
Επιμέλεια φωτισμού ο Τάκης Ζερβουλάκος, βραβευμένος διευθυντής φωτογραφίας της Πολίτικης Κουζίνας.Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Olympic Air, o όμιλος εταιριών ΑΛΑΠΙΣ και οι Αλευρόμυλοι Χαλκιδικής (Halkidiki Flourmills).

1 σχόλιο:

  1. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Κίτρους. Κατερίνη.21 Σεπτεμβρίου 2010 - 12:03 π.μ.

    Μιά σημαντική συναυλία έλαβε χώρα το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2010, στους κήπους της Ιεράς Θεολογικής Σχολής, στην Ιστορική Μονή της Αγίας Τριάδος στην Χάλκη. Μιά συναυλία από την καταξιωμένη συνθέτρια Ευανθία Ρεμπούτσικα, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Είναι γνωστό ότι ο Πατριάρχης μας είναι άνθρωπος με ευαισθησίες. Ακόμα και αυτή η κίνηση δείχνει αυτό ακριβώς, ενώ από την άλλη, όλες αυτές οι ενέργειες τονώνουν τους Ρωμηούς της Πόλης οι οποίοι έχουν ανάγκη από τέτοιες εκδηλώσεις, διότι έτσι νιώθουν πώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι από την Ελλάδα που δεν τους έχουν ξεχάσει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails