________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/23/2012

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΩΚΑ ΜΕΣΑΧΩΡΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε: 
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 22ας Σεπτεμβρίου, καί 
β) ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 23ην ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ᾧτινι καί συνεχάρη ὁ Πατριάρχης ἐπί τῇ εἰς τόν βαθμόν τοῦ Πρέσβεως προσφάτῳ προαγωγῇ αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ’ ἥν ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Εὐάγγελος Γρηγοριάδης, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Πρόεδρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιος Δολτσινιάδης καί ὁ Πατριάρχης. 
- Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 22ας ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό, πρός τιμήν τῆς Α. Ὑψηλότητος τοῦ Πρίγκηπος τῆς Ρουμανίας Radu, παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Aykut Eken, καί τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Akkan Suver, Πρoέδρου τοῦ Marmara Grubu Vakfı, δεῖπνον, ἐν τῇ ἐν Νεοχωρίῳ οἰκίᾳ τοῦ πρώτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails