________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/13/2012

ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ FYROM ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 11ης Σεπτεμβρίου, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Γαλλίαν ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.  
Ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Τσιάρας, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 12ης Σεπτεμβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Τσιάρας, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἔσχεν ἐγκάρδιον συνάντησιν μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, παρακαθήσας ἐν συνεχείᾳ εἰς τό παρατεθέν Πατριαρχικόν ἄριστον. Τόν Ἐξοχώτατον συνώδευον ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Θεοχάρης Λαλάκος, Ἐπιτετραμμένος τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐξοχ. κ. Χαράλαμπος Μάνεσης, Πρέσβυς, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος ἐν τῇ Πόλει, ἡ Εὐγεν. κ. Ἄννα Κόρκα, Διευθύντρια τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ κ. Ὑφυπουργοῦ, καί ἄλλοι συνεργάται αὐτοῦ, ἐνῷ ἀπεδόθησαν αὐτῷ αἱ προβλεπόμεναι τιμαί. 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Georgi Ivanov, Πρόεδρος τῆς FYROM, εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Georgi Ivanov, Πρόεδρος τῆς FYROM, ἐπεσκέφθη τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μάγια καί τῆς Εὐγεν. κ. Zerrin Abaz, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα. 
Τῇ Αὐτοῦ Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails