________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/14/2011

Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ

φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 12ης Νοεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 13ης ἰδίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, οὗτινος τά ἱερά λείψανα ἐξετέθησαν πρός προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐξοχ. κ. Vasile Timis, Ὑφυπουργός Πολιτισμοῦ, Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων καί Ἐθνικῆς Κληρονομίας τῆς Ρουμανίας, ὀ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας Κυριακῆς, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά Denizli, καί ἐκεῖθεν ὁδικῶς εἰς Ἱεράπολιν (Pamukkale), ἔνθα θά προσκυνήσῃ εἰς τόν προσφάτως εὑρεθέντα ὑπό τοῦ Ἰταλοῦ Ἀρχαιολόγου Καθηγητοῦ Ἐλλογ. κ. Francesco d’ Andria τάφον τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου καί θά χοροστατήσῃ κατά τήν ἐκεῖ τελεσθησομένην Θ. Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 14ην τ.μ., ἡμέραν μνήμης τοῦ Ἀποστόλου.
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails