________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/11/2011

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
κκλησιαστικαί Εἰδήσεις
Ἐπίσκεψις τοῦ Ἐξοχ. κ. Νομάρχου τῆς Πόλεως
Σήμερον Παρασκευήν, 11ην Νοεμβρίου, τήν πρωΐαν προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα ὁ Νομάρχης τῆς Πόλεως Ἐξοχ. κ. Hüseyin Avni Mutlu προκειμένου νά ἐπισκεφθῇ τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον καί ἐκφράσῃ Αὐτῷ τά συγχαρητήρια καί τάς εὐχάς του ἐπί τῇ αἰσίᾳ συμπληρώσει εἰκοσαετίας ἀπό τῆς ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχικόν ἀξίωμα.
Ὁ κ. Νομάρχης παρέμεινε παρά τῷ Πατριάρχῃ ἐπί ἡμίσειαν ὥραν, ἡ δέ συνομιλία τῶν δύο ἀνδρῶν διεξήχθη ἐντός ἐγκαρδίου καί φιλικοῦ κλίματος, δοθεισῶν καί τῶν ἀρίστων μεταξύ αὐτῶν σχέσεων.
Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τιμαί κατά τε τήν ἄφιξιν καί κατά τήν ἀναχώρησιν αὐτῆς ἐκ τῶν Πατριαρχείων.
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνεχάρη θερμῶς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ ἐπί τῇ ἀπονομῇ εἰς αὐτόν ἐκ μέρους τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Καρόλου Παπούλια τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῆς Τιμῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails