________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/21/2013

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΤΣΕΧΙΑ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 1150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ


OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 
Ἀνακοινοῦται, ὅτι ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀναχωρεῖ τήν Τετάρτην, 22αν τ.μ. Μαΐου διά Τσεχίαν καί Σλοβακίαν προκειμένου ἵνα προστῇ τῶν ἐκεῖ διοργανωθησομένων ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει χιλίων καί ἑκατόν πεντήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἀποστολῆς ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως τῶν Θεσσαλονικέων αὐταδέλφων Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου εἰς Μεγάλην Μοραβίαν πρός εὐαγγελισμόν τῶν λαῶν τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς εἰς τήν χριστιανικήν πίστιν. 
Κατά τήν ἱεραποδημίαν Αὐτῆς ταύτην ὡς μέλη τῆς συνοδείας Αὐτῆς ὡρίσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Winnipeg κ. Yurij καί Μύρων κ. Χρυσόστομος, οἱ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος Βγενόπουλος καί Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀμβρόσιος Χοροζίδης, καί οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος, καί Συμεών Φραντζελᾶς, Ἀρχικλητήρ. 
Ἡ ἐπιστροφή τῆς Α. Θ. Παναγιότητος προβλέπεται διά τήν ἑσπέραν τῆς 27ης τ.μ.. 
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 21ῃ Μαΐου 2013 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails