________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/15/2013

Ο ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ

Επιστολή για το σχέδιο δολοφονίας του Οικουμενικού Πατριάρχου 
του Μητροπολίτου κ. Αυγουστίνου 
Εν Βόννη, τη 13ῃ Μαΐου 2013 
Προς 
Την Α. Θ. Παναγιότητα
τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Κ. Κ. Βαρθολομαίον
Εις Κωνσταντινούπολιν

Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, Χριστός ανέστη!

Η εκ των διεθνών μέσων γενικής ενημερώσεως αναπαραχθείσα είδησις περί υπάρξεως ανόμου σχεδίου κατά της σωματικής σας ακεραιότητος Υμών, ήτις ωδήγησεν ήδη τας τουρκικάς αρχάς εις την σύλληψιν υπόπτου τινός προσώπου και την αναζήτησιν ετέρων τινών, πληροί τον τε υποφαινόμενον και σύμπαντα τον ευλαβή κλήρον και τον ευσεβή λαόν της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας βαθυτάτης ανησυχίας και άλγους. 
Καίτοι ακολούθως μετεδόθησαν Υμέτεραι δηλώσεις περί πλήρους εμπιστοσύνης Υμών εις τον Θεόν και τας αρμοδίους αρχάς της χώρας, ομολογώ παραταύτα, Παναγιώτατε, ότι αγωνιώ σφόδρα. Εις τους εσταυρωμένους καιρούς μας γινόμεθα καθημερινώς μάρτυρες τυφλής βίας και φρικτών διαβημάτων παρανοϊκών μεμονωμένων ανθρώπων ή ομάδων. Γνωρίζομεν βεβαίως ότι ουδέ θριξ εκ της κεφαλής ημών απόλλυται εάν μη Κύριος επιτρέψῃ τούτο, αλλ᾽ ου παυόμεθα προσευχόμενοι εκτενώς όπως μη εισενέγκῃ ημάς εις τοιούτον πειρασμόν, διαφυλάττη δε Υμάς «από παντός βέλους πετομένου ημέρας και νυκτός» ακυρών τα υπό αφρόνων μελετώμενα κενά. 
Ταύτα ευλαβώς υποβάλλων εξαιτούμαι τας πολυτιμήτους ευχάς της Υμετέρας Σεπτής Κορυφής και διατελώ 
μετά βαθυτάτου σεβασμού και απολύτου αφοσιώσεως 
ελάχιστος 
+ ὁ Γερμανίας Αυγουστίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails