________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/30/2016

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Ἐπίσημον Ἀντιπροσωπείαν τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας Γερμανίας, ἀποτελουμένην ἐκ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δρος Heinrich Bedford - Strohm, Προέδρου τοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, τοῦ Αἰδεσιμολ. Ἱερέως Δρος κ. Martin Illert καί τῆς Εὐγεν. κ. Petra Bosse - Huber, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαίου. Ἡ Ἀντιπροσωπεία τήν Πέμπτην, 29ην τ. μ., συνειργάσθη μετά τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διαχριστιανικῶν Ζητημάτων, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου. Τό ἀπόγευμα δέ τῆς αὐτῆς ἡμέρας μετέβη εἰς Diyarbakır τῆς Νοτιοανατολικῆς Τουρκίας πρός ἐπίσκεψιν καταυλισμῶν προσφύγων.


- Τήν Εὐγεν. κ. Zeynep Sağıroğlu, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Σενκοποπόφσκυ, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, ἐντεῦθεν, ἐπικαλεσθέντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσόστομον Δαμδᾶν, ἐξ Ἴμβρου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου μάρτυρος Ἰωάννου Βλαδιμήρου, εἰς Μπάρ Μαυροβουνίου, τήν Κυριακήν, 25ην Σεπτεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Στεφάνου Μπενλίσοϊ καί Μαρίας-Ζεϊνέπ Ἐρέν, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Στεφάνου, τήν αὐτήν ἡμέραν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails