________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/03/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (2 Οκτωβρίου 2016)

φωτό: Yani Kayakoparan

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 2ας Ὀκτωβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου. 
Τό ἀπόγευμα, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀμέσου προκατόχου Αὐτοῦ, ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου, ἐπί τῇ 25ῃ ἐπετείῳ τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ ἐν Κυρίῳ, ἐδεήθη δέ καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἐν τῇ Μονῇ ἀναπαυομένου Πατριάρχου Διονυσίου Ε´ ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 1ην ἀρξ. μ. Ὀκτωβρίου, ἡγήθη εἰς Polonezköy ἐκδρομῆς τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἰμβρίων συμπατριωτῶν Του, συναναστραφείς μετ᾿ αὐτῶν καί εὐλογήσας τήν παρατεθεῖσαν αὐτοῖς Τράπεζαν.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἑλβετίας. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Georgette Haddad, Καθηγήτριαν, ἐκ Λιβάνου. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Στεφανίαν Χλουβεράκη, Συντηρήτριαν μωσαϊκῶν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Παναγιώτου καί Σίλβας Σαρρῆ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Κυριακήν, 2αν Ὀκωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Ἰωάννου Νικολαΐδου, κατά τά ἐγκαίνια τοῦ μνημείου τῆς οἰκογενείας Ἀρχιτεκτόνων Balyan, ἐν τῷ ἐν Χρυσουπόλει Ἀρμενικῷ κοιμητηρίῳ «Surp Haç», τό Σάββατον, 1ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails