_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

10/16/2016

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)


φωτογραφίες: Yani Kayakoparan
Σήμερα, Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016, μνήμη των Πατέρων της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε στην Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, απ' όπου και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα. 


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 15ης Ὀκτωβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὡς καί ὅμιλος ὀρθοδόξων νέων ἐκ Φιλλανδίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σεβαστείας κ. Δημήτριον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, προσκαλέσαντα Αὐτόν ἵνα χοροστατήσῃ ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἐκ τῶν ἐν τῇ Πόλει Μετοχίων τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. 
- Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχην κ. Βενιαμίν, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Ἐπί τῷ ἰδίῳ σκοπῷ, τούς Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Ἰάκωβον Χαβιαρόπουλον καί Πρεσβύτερον κ. Γεννάδιον Μαυράκην, Κληρικούς τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Gábor Kiss, Πρέσβυν τῆς Οὑγγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ. 
- Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ Βακουφίου «Marmara Grubu», μετά μελῶν τῆς διοικήσεως αὐτοῦ. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Μιλτιάδην Παπᾶν καί τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Μπόζαν, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Χρυσάνθην Παπαθανασάκη μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς δίδος Αἰκατερίνης, ἐκ Κρήτης.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ραϊτσανόφσκυ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Λαμπρόπουλον, Γεώργιον Ζώγαν καί Ἀλέξιον Λουφαρδάκην, ὑπαλλήλους ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, καί κ. Ἰωάννην Νίτσαν, ἐξ Ἄρτης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Alen Günberk, Ἀρχιτέκτονα, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀργύριον Λιάζε, Ὀδοντίατρον, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλκιβιάδην Κούρενταν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ κ. Νικολάου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Πανταζῆν Χούλην, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Αὐστραλίας, καί τήν Ἐλλογ. κ. Εἰρήνην Σαρίογλου, Ἐπίκουρον Καθηγήτριαν εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς Πόλεως, ἐξαιτησαμένους τήν σεπτήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀλεξάνδρου Σενκοποπόβσκυ καί Σοφίας Ἀκιντζῆ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου προπόδων Ταταούλων, τό Σάββατον, 15ην Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Θεοφάνους Μαβινάκη, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἀρέτ καί Μαριλένας Ταστσιλάρ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Χρυσουπόλει Ἀρμενικῷ Ἱ. Ναῷ Surp Haç, τήν Κυριακήν, 16ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails