________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


6/14/2010

ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

φωτό: Ν. Μαγγίνας

Ἡ Ἐπέτειος τῶν Ὀνομαστηρίων
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος,
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου

Ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, τῇ καί εὐσήμῳ ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 10ην Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, καί ἐχειροθέτησε τόν μέν Ἐλλογιμ. κ. Μηνᾶν Ἀλ. Ἀλεξιάδην, Καθηγητήν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὑπομνηματογράφου, τόν δέ Ἐλλογιμ. κ. Ἐμμανουήλ Περσελῆν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Ψαλτῆρος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, συγχαρείς πατρικῶς τούς χειροθετηθέντας Ἄρχοντας καί ὁμιλήσας ἐν συνεχείᾳ πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, ἐνῷ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Δαμασκηνός Λιονάκης ἐξέφρασε δι’ ὁμιλίας του τά υἱϊκά σέβη τῶν φοιτητῶν τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας.
Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη δεξίωσις ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῆς Μονῆς, καθ’ ἥν οἱ ἐνταῦθα καί οἱ παρεπιδημοῦντες Ἀρχιερεῖς, ὁ κλῆρος καί τό πλήρωμα, ὡς καί οἱ παρευρεθέντες ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὑπέβαλον Αὐτῷ ἑόρτια σέβη καί συγχαρητήρια.
Τήν ἑπομένην, Παρασκευήν, 11ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν πολυαρχιερατικῇ συγχοροστασίᾳ.
Μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος, Σικάγου κ. Ἰάκωβος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Περγάμου κ. Ἰωάννης, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιος, Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος κ. Δαμασκηνός, Ξάνθης κ. Παντελεήμων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάνου κ. Ἀνδρέας, Ρόδου κ. Κύριλλος, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Ἱσπανίας καί Πορτογαλλίας κ. Πολύκαρπος, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἐγκορίεβσκ κ. Μᾶρκος, ἐκπρόσωπος τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου, ἐλθών ἐπί τούτῳ ἐκ Ρωσσίας.
Κατ’αὐτήν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμων, Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος καί Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λαμψάκου κ. Μακάριος, Λεύκης κ. Εὐμένιος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἀπαμείας κ. Βικέντιος, Ναζιανζοῦ κ. Θεόδωρητος, Ἀβύδου κ. Κύριλλος καί Φωτικῆς κ. Διονύσιος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν παρακειμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Κωνσταντῖνος Μαρκόπουλος, Βουλευτής Νομοῦ Εὐβοίας τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Mαρίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἡ Εὐγεν. κ. Χαρά Σκολαρίκου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαος Σιγάλας καί Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενοι ἐν τῇ Πόλει, ἄλλοι ἐπίσημοι, Ἐκπαιδευτικοί, καί οἱ παράγοντες τῶν Κοινοτήτων καί τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ὁμογενείας, ἐνῷ πυκνόν ἐκκλησίασμα κατέκλυσε τόν Ναόν.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν ἑορτάζοντα σεπτόν Προκαθήμενον, προσεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ἀντεφώνησε δέ ὁ Πατριάρχης, ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἐγκορίεβσκ κ. Μᾶρκος, ψαλέντος ἐν κατακλεῖδι ὑπό τῶν Πατριαρχικῶν Χορῶν τοῦ Πολυχρονισμοῦ Αὐτοῦ.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν ἐπιδώσασαν Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶρον, εἶτα δέ οἱ Κληρικοί καί λαϊκοί ὑπάλληλοι τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπέβαλον τά ἑόρτια σέβη αὐτῶν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, ἡγουμένου τοῦ Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, ὅστις καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, ἀντιφωνήσαντα καταλλήλως.
Τούς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐλθόντας ἁγίους Ἀρχιερεῖς ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη καί εἰς κατ᾿ ἰδίαν ἕκαστον ἀκρόασιν, μετά τῶν συνοδῶν αὐτῶν.
Τήν μεσημβρίαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Feriye», πρός τιμήν τῶν φιλοξενουμένων Αὐτῆς.
Δελτίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails