________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/24/2011

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ

Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Πλήθη πιστών υποδέχθηκαν το πρωί του Σαββάτου, 24 Σεπτεμβρίου, τον Πατριάρχη του Γένους στην Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος – Οσίου Νικάνορος (Ζάβορδας) Γρεβενών. Σκαρφαλωμένη στην κορυφή του Καλλιστρατείου Όρους, εκεί που ασκήτευαν οι Όσιοι Καλλίστρατος και Νικάνορας- κτήτορες του μοναστηριακού συγκροτήματος, η Μονή «ατενίζει» τις καταπράσινες κοιλάδες που διασχίζει ο ποταμός Αλιάκμονας και «ενώνει» πνευματικά τον άνθρωπο με τον Θεό.
Οι καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα καθώς ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έφτασε στο Μοναστήρι όπου τον υποδέχθηκε ο ηγούμενος Αρχιμ.Τιμόθεος και κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών και όμορων Μητροπόλεων. Τελέστηκε δοξολογία στο Καθολικό της Μονής, ένα ζωντανό μνημείο με αξιόλογο τοιχογραφικό διάκοσμο, έργο του εργαστηρίου του Φράγκου Κατελάνου, που χρονολογείται από τον 16ο αιώνα.
«Μη έχων την παρρησίαν, ενώπιον της προσωπικότητος και του υψηλού αξιώματός σας, να αρθρώσω τι έτερον, επισημαίνω μόνον ότι η ενταύθα επίσκεψις Πατριάρχου – πρώτη εις τον μακραίωνα βίον της Μονής – αποτελεί ορόσημον εις την ιστορίαν της παλαιφάτου και Σταυροπηγιακής Ιεράς Μονής, προσφιλές προσκύνημα της Δυτικής Μακεδονίας» σημείωσε ο Αρχιμ.Τιμόθεος υποδεχόμενος τον Οικουμενικό Πατριάρχη στον οποίο προσέφερε μια φορητή εικόνα του Οσίου Νικάνορος.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχήθηκε να συνεχιστεί η επάνδρωση της Ιεράς Μονής και προσέφερε ως ευλογία και εις ανάμνηση της επισκέψεως του, μια αργυρή κανδήλα.
«Η πατρική ημών ευχή και Πατριαρχική ευλογία θα σε συνοδεύουν, π.Τιμόθεε, τόσον εις την διακονίαν της Μητρός Εκκλησίας, την οποίαν ανέλαβες, όσον και εις τον προσωπικόν σου αγώνα διά την κατά Θεόν τελείωσιν και σωτηρίαν», σημείωσε απευθυνόμενος στον ηγούμενο της Μονής.
Στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατευθύνθηκε σε ένα σημείο εκτός του Μοναστηριού όπου σε κοντινή απόσταση βρισκόταν παλαιά το κοιμητήριο και τέλεσε τρισάγιο στην μνήμη του τελευταίου καθηγουμένου, αοιδίμου Αμφιλοχίου, καταγόμενου από την Ίμβρο.
Ακολούθως επέστρεψε στο μοναστηριακό συγκρότημα όπου προσκύνησε την κάρα του Οσίου Νικάνορος στο φερώνυμο παρεκκλήσιο της Μονής και ακολούθως αγνάντεψε τη θέα από ένα μεγάλο μπαλκόνι μπροστά από το οποίο απλώνεται η κοιλάδα την οποία διατρέχει ο Αλιάκμονας.
Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΝ ΕΝ Τῌ ΙΕΡᾼ ΜΟΝῌ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΖΑΒΟΡΔΑΣ
(24 Σεπτεμβρίου 2011)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Γρεβενῶν κύριε Σέργιε,
Ὁσιολογιώτατε π. Τιμόθεε,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Οἱ στίχοι τῆς πρὸς Θεὸν δοξολογίας, τοὺς ὁποίους ἔψαλον πρὸ ὀλίγου οἱ χοροὶ τῶν ἱεροψαλτῶν, ἐκφράζουν ἀπολύτως τὰ μύχια αἰσθήματα τῆς ψυχῆς μας, καθὼς διὰ πρώτην φορὰν ἐπισκεπτόμεθα τὴν παλαίφατον ταύτην Πατριαρχικὴν καὶ Σταυροπηγιακὴν Μονὴν τῆς Θείας Μεταμορφώσεως, τὴν εὐρέως γνωστὴν ὡς Μονὴν τοῦ Ὁσίου Νικάνορος, ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἁγίου ἱδρυτοῦ καὶ κτήτορός της.
Εὐλογοῦμεν καὶ δοξάζομεν τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, διότι μᾶς ἠξίωσε νὰ προσκυνήσουμε πρὸς Ναὸν ἅγιον τοῦ ἐν δόξῃ Μεταμορφωθέντος Κυρίου• νὰ προσκυνήσουμε εἰς τόπον ἱερόν, εἰς τὸν ὁποῖον ὁ Ὅσιος Νικάνωρ ἀνεκάλυψε κατὰ θείαν ὑπόδειξιν τὴν ἱερὰν καὶ σεβασμίαν εἰκόνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεταμορφώσεως καὶ ἀνήγειρε τὴν ἱερὰν ταύτην καὶ σεβασμίαν Μονήν, ὡς τὴν σκηνὴν ἐκείνην τὴν ὁποίαν ἐπεθύμει ὁ Ἀπόστολος Πέτρος νά στήσουν οἱ πρόκριτοι τῶν μαθητῶν εἰς τὸ Ὄρος Θαβώρ διὰ νὰ ἀπολαμβάνουν εἰς τὸ διηνεκὲς τὴν δόξαν τοῦ θεανδρικοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ.
Εὐλογοῦμεν καὶ δοξάζομεν τὸν Θεόν, ὁ Ὁποῖος ὡδήγησε τὰ βήματά μας εἰς τὸ Καλλίστρατον ὄρος, τὸ ὄρος τῶν ἀσκητικῶν πόνων καὶ τῶν πνευματικῶν ἀναβάσεων πολλῶν ἀνὰ τοὺς αἰῶνας ἐν ἀσκήσει καὶ σεμνῇ πολιτείᾳ διαλαμψάντων πατέρων, εἰς τὸ Καλλίστρατον ὄρος εἰς τὸ ὁποῖον ὡδήγησε πρὸ πέντε αἰώνων ὁ Θεὸς καὶ τὰ βήματα τοῦ ἐκ Θεσσαλονίκης ὁρμωμένου ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νικάνορος.
Ἐστρατεύθη ὁ ὅσιος εἰς τὴν καλὴν στρατείαν τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος, προσκληθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ νὰ ἐγκαταλείψῃ «πατρίδα … τὴν ἐπίγειον» καὶ νὰ γίνῃ «τῆς οὐρανίου οἰκήτωρ» εἰς τὸ ὄρος αὐτὸ, ζῶν ἐν ἀρχῇ εἰς τὸ ἐπὶ τοῦ ἀποκρήμνου βράχου ἐνιδρυμένον ἀσκητήριον τοῦ πρώτου ἀσκητοῦ τῆς περιοχῆς, τοῦ ὁσίου Καλλιστράτου, ἐπ᾽ ὀνόματι τιμώμενον τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, «μόνος μόνῳ Θεῷ».
Καὶ ὅταν διὰ τῆς ἀσκήσεως, τῆς νηστείας, τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς προσευχῆς ἀνῆλθε τὴν οὐρανοδρόμον κλίμακα τῶν ἀρετῶν, ἐκλήθη καὶ πάλιν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ διὰ νὰ γίνῃ κτήτωρ τῆς πνευματικῆς αὐτῆς μάνδρας. Διὰ τῶν ἀτρύτων αὐτοῦ κόπων ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς θείας εὐλογίας ηὐξήθη καὶ ἐπλουτίσθη ἡ Μονὴ καὶ διὰ πνευματικῶν καὶ διὰ ὑλικῶν ἀγαθῶν, ὥστε νὰ προσφέρῃ βοήθειαν καὶ ἀρωγὴν εἰς τοὺς ἔχοντας ἀνάγκην, νὰ ἀποτελῇ φάρον φωτεινὸν διὰ τῆς λαμπρᾶς βιβλιοθήκης της, καὶ ἰατρεῖον ψυχῶν καὶ σωμάτων διὰ τῶν ἐν αὐτῇ τεθησαυρισμένων ἁγίων καὶ ἱερῶν λειψάνων, ἐν οἷς τοῦ Ὁσίου κτήτορος αὐτῆς Νικάνορος ἀλλὰ καὶ τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, καὶ τοῦ ἡμετέρου προστάτου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις προκατόχου ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Βλέπετε πόσαι ἱεραὶ μορφαὶ συνδέουν τὴν Μονήν σας μὲ τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως!

Ἡ ἀγάπη καὶ ὁ σεβασμὸς τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν διαχρονικὴν προσφορὰν τῆς Μονῆς εἰς τὴν παιδείαν καὶ τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ Γένους, τὴν ἀνέδειξαν ὡς τὸ σημαντικώτερον θρησκευτικὸν προσκύνημα τῆς περιοχῆς. Διὰ τοῦτο καὶ παλαιόθεν ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐτίμησεν αὐτὴν διὰ τῆς ἀξίας τοῦ Πατριαρχικοῦ Σταυροπηγίου, τὸ ὁποῖον καὶ ἐκφράζει τὴν στοργὴν καὶ τὴν μέριμναν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς τὴν πνευματικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ ὁποίου καὶ ἀνήκει.
Εἴμεθα εὐτυχεῖς διότι ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Γρεβενῶν κύριος Σέργιος, εἰς τὴν ἐπαρχίαν τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται ἡ Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Νικάνορος, ἐργάζεται ἀόκνως ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν διὰ τὴν πολύπλευρον ἀνάδειξίν της, ἰδίως δὲ μετὰ τὸν καταστροφικὸν σεισμὸν τοῦ ἔτους 1995 διὰ τὴν ἐκ βάθρων ἀνακαίνισίν της, τὴν προβολὴν καὶ διαφύλαξιν τῶν ἱερῶν κειμηλίων καὶ τῶν πολυτίμων χειρογράφων της, ἐν οἷς καὶ ὁ μοναδικὸς κῶδιξ ὁ ὁποῖος διασώζει τὸ πλῆρες κείμενον τοῦ Λεξικοῦ τοῦ σοφωτάτου ἐν ἁγίοις προκατόχου ἡμῶν Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου, τὸν ὁποῖον ἀνεκάλυψε κατὰ τὸ ἔτος 1959 ἐνταῦθα ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς Λίνος Πολίτης, καὶ τὴν καταγραφὴν τῶν ὁποίων ἐπεμελήθη ὁ Ἱερώτατος καὶ φιλόμουσος ἅγιος Γρεβενῶν.

Δὲν ἀγνοοῦμεν βεβαίως καὶ τὸ ἐνδιαφέρον σας, Ἱερώτατε ἀδελφέ, διὰ τὴν ἐπάνδρωσιν τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς, ἡ ὁποία διὰ τῆς χάριτος τοῦ ἐφόρου καὶ προστάτου της Ὁσίου Νικάνορος, ἤρχισε νὰ εὐοδοῦται ἀπὸ τοῦ ἔτους 2004 διὰ τῆς προσελεύσεως καὶ ἐγκαταβιώσεως εἰς αὐτὴν τοῦ ἀγαπητοῦ π. Τιμοθέου.
Εὐχόμεθα ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ ἑλκύσῃ καὶ ἄλλας ψυχὰς εἰς τὴν Ἱερὰν αὐτὴν Μάνδραν, ὥστε νὰ συνεχίσῃ νὰ δίδῃ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ εἰς τὸν ἔχοντα ἀπόλυτον τὴν ἀνάγκην αὐτῆς σύγχρονον ἄνθρωπον.
Ἡ πατρικὴ ἡμῶν εὐχὴ καὶ Πατριαρχικὴ εὐλογία θὰ σε συνοδεύουν, π. Τιμόθεε, τόσον εἰς τὴν διακονίαν τῆς Μη¬τρὸς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποίαν ἀνέλαβες, ὅσον καὶ εἰς τὸν προσωπικόν σου ἀγῶνα διὰ τὴν κατὰ Θεὸν τελείωσιν καὶ σωτηρίαν.
Εἰς ἀνάμνησιν τῆς σημερινῆς ἐπισκέψεως εἰς τὸ ἡμέτερον Σταυροπήγιον τοῦτο ἀνατιθέμεθα τὴν ἱερὰν ταύτην κανδήλαν ἵνα ἀνάπτῃ ἔμπροσθεν τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Ὁσίου κτήτορος καὶ νὰ ἐξακτινώνῃ τὸ πνευματικὸν φῶς τῆς Ἱερᾶς ταύτης Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς εἰς ὅλους τοὺς εὐσεβεῖς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τῆς περιοχῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails