________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/11/2012

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΪΜΑΡΗ


Βιβλιοπαρουσίαση 
Εθνικός προσδιορισμός και αιτούμενα στο Ελλαδικό Κράτος – Τα καθ’ εαυτόν Νικάνδρου Ζαννουβίου και η εποχή του (1828-1888) 
Θεοδώρου Α. Μεϊμάρη – Τριτεύοντος 
Κυκλοφόρησε σε άριστη έκδοση και εμφάνιση, εντός του τρέχοντος έτους από τον Εκδοτικό Οίκο Αντ. Σταμούλη, η επί διδακτορία διατριβή του Πανοσιολογιοτ. Τριτεύοντος των Πατριαρχικών Διακόνων κ. Θεοδώρου Μεϊμάρη με τον επάνω αναφερόμενο τίτλο. 
Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στην προλογική επιστολή Του αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Η έρευνα και μελέτη της ιστορίας και δη και της εκκλησιαστικής τοιαύτης, είναι ωφέλιμος προς διδασκαλίαν ημών αυτών τε και του κοινωνικού συνόλου. Διότι γνωρίζοντες τας πνευματικάς ημών καταβολάς, τους αγώνας των προ ημών εκκλησιαστικών ανδρών και τους προβληματισμούς αυτών, αφ’ ενός μεν καθιστάμεθα ικανοί να εκτιμήσωμεν τα επιτεύγματα αυτών, αφ’ ετέρου δε αντλούμεν διδάγματα διά την αντιμετώπισιν των επί των ημερών ημών εμπιπτόντων ζητημάτων….» 
Στην εισαγωγή αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής περί του θέματος της έρευνας: «Η ψηλάφηση της εκκλησιαστικής, και όχι μόνον, ιστορίας στον ελλαδικό χώρο κατά την άκρως ενδιαφέρουσα περίοδο του 19ου αιώνα μέσα από την εξέταση της προσωπικότητας και του έργου εκκλησιαστικών και μη προσώπων, που μέχρι σήμερα παρέμειναν στο περιθώριο της επιστημονικής έρευνας, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τον ιστορικό ερευνητή να ερευνήσει ακόμα και ουχί παντελώς άγνωστα στον επιστημονικό κόσμο περί της ιδιοπροσωπίας του νεώτερου ελληνισμού ζητήματα δια μέσου της οπτικής γωνίας ενός προσώπου, όπως ο Νίκανδρος Ζαννούβιος, που, αν και δεν ευρέθη στην πρώτη γραμμή της ιδεολογικο-εκκλησιαστικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στις δύο αντίθετες μεταξύ των παρατάξεις της εποχής, των παραδοσιακών και των προοδευτικών, άφησε, εν τούτοις, το στίγμα του τόσο με τη διδασκαλική του παρουσία σε σχολεία των Αθηνών, όσο και με τη συγγραφική και αρθρογραφική του δραστηριότητα δια τα μείζοντα πολιτικά, εκπαιδευτικά, εκκλησιαστικά και εθνικά δρώμενα της εποχής που έζησε. [...] 

Ο Τριτεύων Θεόδωρος παραδίδει στον Οικουμενικό Πατριάρχη την διατριβή του (φωτό αρχείου: Ν. Μαγγίνας)

Η μελέτη θα προσπαθήσει να διερευνήσει την ιδεολογική ταυτότητα του Ζαννουβίου και να προσδιορίσει την εκκλησιαστική του τοποθέτηση. Προς τον σκοπό αυτό επιχειρείται να δοθεί απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα: Ποία η θέση του Ζαννουβίου στη σχέση Εθναρχούσας - Εθνικής Εκκλησίας; Υπάρχει και σε ποιο βαθμό επίδραση του Θεοκλήτου Φαρμακίδη στη διαμόρφωση των απόψεων του Ζαννουβίου; Ποία η ιδεολογική, πολιτική και εκκλησιαστική ταυτότητα του κρητικού κληρικού; Υφίστανται κάποιες διαφοροποιήσεις ή παλλινδρομήσεις στη διαμόρφωσή της; Ποία η στάση του έναντι των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής; Ποία η εμπλοκή του στο λεγόμενο Επισκοπικό Ζήτημα που ταλάνισε την Εκκλησία της Κρήτης μεταξύ των ετών 1880-1882; Ποία η τοποθέτησή του στο ζήτημα της ενσωμάτωσης της γενέτειράς του στην ελληνική επικράτεια και ποια επιρροή ασκεί με τα άρθρα του». 
Όπως κατανοούμε από την μελέτη αυτή ο Νίκανδρος Ζαννούβιος ήταν ένας αξιόλογος πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος στη ζωή του αδικήθηκε, όπως συμβαίνει πολλάκις σε παρόμοιες περιπτώσεις και δεν αξιοποιούνται οι ικανοί πνευματικοί άνθρωποι. Π.χ. στις 23 Απριλίου 1856 έρχεται στη Χάλκη για να αναλάβει τη διδαχή μαθήματος στην Εμπορική Σχολή της Χάλκης, αλλά ξαφνικά η θητεία του αποχωρούντος καθηγητή παρατείνεται μέχρι τέλους του σχολικού έτους και ο Ζαννούβιος πιθανόν πικραμένος μετά από τέσσερις μήνες αποχωρεί. 
Στο τέλος του τόμου παρέχεται λεπτομερειακή βιβλιογραφία, υπάρχει ονομαστικό ευρετήριο και κατάλογος εκδόσεων του εκδοτικού οίκου. 
Τα τελευταία χρόνια υπηρετούν και επανδρώνουν τις θέσεις στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο κληρικοί που προέρχονται από τον ελλαδικό χώρο και η προσφορά τους είναι αξιόλογη. Ένας από τους αναφερόμενους κληρικούς είναι και ο εκπονήσας την αναφερόμενη έρευνα, την οποία διαβάσαμε σαν μυθιστόρημα με μεγάλο ενδιαφέρον. 
Εκφράζουμε τα συγχαρητήρια μας και τον ευχόμαστε να τον ενισχύει ο Κύριος για να συνεχίσει την συγγραφική δραστηριότητά του, σε συνδυασμό με τα ιερατικά του καθήκοντα. 
Πέρα 09 Δεκεμβρίου 2012 
Αντ. Στεφ. Παριζιάνος 
Απογευματινή Κωνσταντινουπόλεως 11-12-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails