_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/07/2014

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (4-6 Απριλίου 2014)


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά: 
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 4ης Ἀπριλίου. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, τοῦ 3ου Γυμνασίου Καλαμαριᾶς καί τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, καθώς καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Σωματείου Κρητῶν Πειραιῶς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Τσόντου, Προέδρου, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους. 
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ Λυκείου Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, τοῦ 5ου Γυμνασίου Καβάλας καί τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Βαρθολομιοῦ Ἠλείας καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, τούς ὁποίους ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε πατρικῶς. 
γ) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 5ης Ἀπριλίου, καθ’ὅν παρέστη ὅμιλος φοιτητῶν ἐξ Ὁλλανδίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Michel Remery. 
* * * 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 5ης ἰδίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος προβολήν τῆς ταινίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Γρηγορίου Οἰκονομίδου, μέ τίτλον: «Χαλκηδόνα-Ἡ Ἑλληνική Κοινότητα τῆς Ἀσιατικῆς Πόλης». 
* * * 
Τήν Κυριακήν, 6ην Ἀπριλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐπιμνημόσυνον θείαν λειτουργίαν ἐν τῷ ἐν Tarlabaşı ναῷ τῶν Συροϊακωβιτῶν, ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ ἐν Ἀντιοχείᾳ Πατριάρχου αὐτῶν Ἰγνατίου Zakka Ayvaz I. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παναγίας Χαντσεριωτίσσης κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ’ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Λάζαρος Θεοδοσίου, ἐνῷ ἔψαλε, κατ’ἔθος, ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ.Ἐκκλησίας κ. Λεωνίδου Ἀστέρη. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους. 
- Τούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους κ. Rubén Tierrablanca καί Martin Kmetec, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐλλογιμ. Καθηγητήν κ. Alexis Torrance, ἐξ Η.Π.Α., μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Εὐγενίας. - Τόν Ἐντιμ. κ. Cianpaolo Rigotti, ἐξ Ἰταλίας. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. M. Ali Akgün, Eyüp Özen καί Hasan Aydın, ἐκ τοῦ χωρίου Elbasan Μετρῶν (Çatalca). 
- Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Χανίων. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Κλειώ Λυμπέρη, Στέλεχος τῆς Τραπέζης HSBC, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Agape Caliaro καί τόν Ἐντιμ. κ. Carmine Donnici, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Mayda Saris, Ἐκδότριαν τοῦ περιοδικοῦ Faros, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν. 
- Τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζαππείου, προσκαλέσαντα Αὐτόν εἰς τήν προσεχῶς δοθησομένην διάλεξιν τοῦ Ἐξοχ. ἐν ἰατροῖς κ. Γεωργίου Πετρίδου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
-  Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀλεξάνδρου Νικολαΐδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πριγκήπου, τήν Παρασκευήν, 4ην Ἀπριλίου. 
- Τήν διοργανωθεῖσαν «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν (Μπαζάρ)» τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, τό Σάββατον, 5ην ἰδίου. 
- Τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου τῆς ἐνταῦθα Ὀρθοδόξου Ἀντιοχειανῆς παροικίας τῶν κωμῶν Tokaçlı καί Altınozu «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν» (Μπαζάρ), τήν Κυριακήν, 6ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails