________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/04/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (4-8-2015)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 4ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὡμίλησε καί ηὐλόγησε τούς ἐν τῷ Ἱδρύματι σεβασμίους τροφίμους, εἰς οὕς διένειμεν ἀναμνηστικά ἐνθύμια καί δῶρα. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Σαρόγλου, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ρέμμα καί Δημητρίου Γραμματικᾶ, γραμματέως καί ὁδηγοῦ, ἀντιστοίχως, τῆς κατ’ αὐτόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Προέδρου τῆς Κοινότητος, καί λοιπῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, καί ἐνημερώσαντας Αὐτόν περί τῶν ἐν γένει δραστηριοτήτων τῆς εἰρημένης Κοινότητος.


- Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον καί Διάκονον κ. Εὐλόγιον, τοῦ ἐνταῦθα Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Viacheslav Osddchuk, ὑποβαλόντας τήν παράκλησιν ὅπως Οὗτος χοροστατήσῃ ἐν αὐτῷ, ἐπί τῇ, κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον, ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. 
- Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Abdel Kerim Alkhatıp, Α’ Πρόξενον τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς ἐν τῇ Πόλει. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Sarı, Δήμαρχον Ἀρτάκης Κυζίκου Μ. Ἀσίας, μετά τῶν Ἐλλογιμ. κ.κ. Ἰωάννου Ρίζου καί Πέτρου Ποδάρα, συγγραφέων, ἐκ Νέας Ἀρτάκης Εὐβοίας, καί Ἰωάννου Παπαχρήστου, Καθηγητοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ μεταβάσει τοῦ Πατριάρχου εἰς τούς χώρους τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Κυζίκου, πρός τέλεσιν, διά πρώτην φοράν ἀπό τοῦ 1922 καί ἐντεῦθεν, τῆς Θ. Λειτουργίας κατά τήν ἑόρτιον ἡμέραν αὐτῆς, τήν 23ην Αὐγούστου τρ. ἔ., ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς Θεομητορικῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Γ. Σαρρῆν, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ Yasemin, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Ἐλλογιμ. Δρ. κ. Σταματίαν (Μάτα) Παπαναστασίου, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Gülsen Pınarlı, γραμματέως τῆς Ἑταιρείας «MALOU COMPANY», ἐντεῦθεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails