________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/16/2015

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 16ης Αὐγούστου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς ὁποίας ηὐλόγησε τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς ἐκ Κύπρου καί Κρήτης, ἀναφερθείς εἰς τάς ἐμπειρίας καί τά βιώματα ἐκ τῆς κατά τήν προτεραίαν αἰσίως πραγματοποιηθείσης καί ἐφέτος, χάριτι Θεοῦ, δι᾽ ἕκτην φοράν Πατριαρχικῆς προσκυνηματικῆς ἱεραποδημίας εἰς τήν ἱστορικήν Μονήν Παναγίας Σουμελᾶ Πόντου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παναρέτου Ψαραύτη καί Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπεργκέ καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτου Ὀζκουρκούτη, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Παναγίας τῆς Σούδας Ἐγρίκαπου, καί Ἠλία Γιόφογλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βαλίνου, καί μελῶν τῶν Ἐπιτροπῶν, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις. 
-  Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεόκλητον Παντελίδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαχρήστου, Οἰκονομολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ραφαήλ Σιδέρην, Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ Ρόδου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ριζοπούλου, Δημοσιογράφου-Συγγραφέως, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Jeffrey Dean Wooley, Διευθυντήν τοῦ ἐν Beşiktaş τῆς Πόλεως ἐκπαιδευτικοῦ ἱδρύματος «MEF INTERNATIONAL SCHOOLS», μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Ἑλένης Ἀρμάου, Καθηγητρίας Εἰδικῆς Ἀγωγῆς ἐν αὐτῷ. 
- Tούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀνδρέαν Κοφτερόν, Μηχανολόγον-Διαχειριστήν τῆς Ναυτιλιακῆς Ἑταιρείας «RUNING ON WAVES LTD», ἐκ Κύπρου, καί Rouben Ruskhryakov, Ἰδιοκτήτην τῆς Ἰατρικῆς Ἑταιρείας «ARISPRO.RU», ἐκ Μόσχας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Διαμάντογλου, Περιβαλλοντολόγον-Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἄννης καί Ὄλγας, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τούς αὐταδέλφους Κωνσταντῖνον καί Δημήτριον Φωκᾶ, μαθητάς, ἐκ Σαντορίνης. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κουφοπούλου, ἐντεῦθεν, ἐξαιτησαμένην τήν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ὀζκουρκούτην, ἐκ τῶν Γραμματέων, καί τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ταρίναν, ἐκ τῶν Κλητήρων τῶν Πατριαρχείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails