________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/26/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (26 Δεκεμβρίου 2016)

Τον Πατριάρχη υποδέχθηκαν απόψε στο αεροδρόμιο της Γενεύης ο Μητροπολίτης Ελβετίας Ιερεμίας
και ο Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού Ιώβ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 26ην Δεκεμβρίου, ἐδέχθη ἐν τῷ Γραφείῳ Του τούς ἐνταῦθα Σεβ. Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ἀνταλλάξας μετ᾿ αὐτῶν τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις, οἵτινες παρεκάθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν μετά τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἐντιμολ. Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, ἐξαιτησάμενον τάς εὐχάς Αὐτοῦ ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του. 
- Ὁμοίως καί τόν Ἐλλογ. κ. Στέφανον Salzman, Γραμματέα τοῦ Ἀγγλικοῦ Γραφείου τῶν Πατριαρχείων. 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Ἐπίτροπον τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐκφράσαντα τά συγχαρητήριά του ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου. 
* * * 
Ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου καί Ἐλλογ. κ. Στεφάνου Salzman, Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Γενεύην καί ἐκεῖθεν ὁδικῶς εἰς Γαλλίαν, δι᾿ ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν πλησίον τῆς ἐκεῖσε οἰκογενείας τοῦ αὐταδέλφου Αὐτοῦ. Ὁ Παναγιώτατος, προεπέμφθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Πόλιν τήν Παρασκευήν, 30ήν τ.μ. . 
* * * 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ζόμπον, Τραπεζίτην, ἐκ Λονδίνου. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἰωσηφίναν Φραντζελᾶ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Βασιλείου, καί τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κιουρκτσοῦ, ἐκ τῶν Πατριαρχικῶν ὑπαλλήλων, ὑποβαλόντας σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς ἑόρτιον δεῖπνον, ἐν τῇ ἐν Μ. Ρεύματι Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, τό ἑσπέρας τῶν Χριστουγέννων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails