________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/14/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (14 Δεκεμβρίου 2017)ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τόν ἐν Ἀθήναις νοσηλευόμενον καί ὑποβληθέντα εἰς ἐγχείρησιν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς πλήρη ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας του καί ταχεῖαν ἐπάνοδον εἰς τά ποιμαντορικά του καθήκοντα. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Medical Park τόν νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Alev Ateş καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 14ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, παρέστη κατά τάς ἐν τῷ Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Fulya Sanat Merkezi» διοργανωθείσας ὑπό τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος καί τῆς Διευθύνσεως τῆς Ἐφημερίδος «Şalom» ἐκδηλώσεις, ἐπί τῇ συμπληρώσει 70ετίας ἀπό τῆς ἐκδόσεως αὐτῆς (1947 - 2017). 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Καλαμάρην, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ Βακουφίου «Marmara Grubu», μετά μελῶν τῆς διοικήσεως αὐτοῦ. 
- Ὅμιλον παραγόντων καί ἀθλητῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ.), ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Χρήστου Μπουλουμπάση, Προέδρου αὐτῆς, καί Γεωργίου Γερολύμπου, Οἰκονομολόγου, Ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Πορίδην, Ἀρχιτέκτονα, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Θεοφάνους, ὅν καί ηὐλόγησε πατρικῶς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις του. 
-Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλεονώραν – Παρθέναν Ὀρφανίδου, Δημοσιογράφον, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Ζερβόν, ὁμοίως Δημοσιογράφον, καί Ἰωάννην Ζινδρίλην, Φωτογράφον, Στελέχη τοῦ Περιοδικοῦ «Σχεδία», ἐξ Ἀθηνῶν, πρός οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Στάνιτς, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Πέμπτην, 14ην Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails