________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/14/2012

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ 1ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις 
- Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 12ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Βατικανόν ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου. 
- Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 13ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐτίμησε διά τῆς συμμετοχῆς Αὐτοῦ τήν ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Lütfı Kırdar ἔναρξιν τοῦ 1ου Παγκοσμίου Φόρουμ τῆς Πόλεως (1st Istanbul World Forum), τῇ παρουσίᾳ τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ’ καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας, καί ἄλλων προσωπικοτήτων. Μετά τήν ἐναρκτήριον ὁμιλίαν τῆς Α. Ἐξοχότητος ὁ Πατριάρχης ἀντήλλαξε μετ’αὐτῆς χαιρετισμόν καί ἐγκαρδίους λόγους ἁβροφροσύνης. Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 14ην ἰδίου, ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νήφων μετέβη εἰς τό ὡς ἄνω Συνεδριακόν Κέντρον καί ἀνέγνωσε τήν ὁμιλίαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, μέ θέμα: «Θρησκεία καί Δικαιοσύνη». 
- Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης Ὀκτωβρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 14ης ἰδίου, καθ’ἥν ἐκκλησιάσθη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων εἰς τήν Πόλιν 
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 12ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α.Θ. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ’ ἀφίκετο ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν ἡμῶν, πρός συμμετοχήν εἰς τό συγκληθέν, μεταξύ 13ης καί 14ης Ὀκτωβρίου, 1ου Παγκοσμίου Φόρουμ τῆς Πόλεως, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀθανασίου Θεμιστοκλέους καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Nader Elias Moghrabi, Νομικοῦ. 
Τόν Μακαριώτατον καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας, ὡς καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα. 
Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, ὁ Παναγιώτατος παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Μακαριωτάτου ἐν τῷ ἐν Πικριδίῳ ἑστιατορίῳ Halat, ἐνῷ τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας Οὗτος περιεποιήθη τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην Αὐτοῦ ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις ἑστιατορίῳ Kıyı. 
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 14ης ἰδίου, ὁ Μακαριώτατος ἐπέστρεψεν εἰς τά ἴδια, προπεμφθείς ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Σελαλματζίδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails