________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/07/2012

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΑΛΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ

Ο Εσθονίας Στέφανος (φωτό αρχείου) 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις 

- Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 6ης Ὀκτωβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Laurent Bili, Πρέσβεως τῆς Γαλλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, καθ’ἥν ἐγένετο ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐξοχ. κ. Jean Michel Casa, Διευθυντοῦ Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων ἐν τῷ Ὑπουργείῳ Ἐξωτερικῶν τῆς Γαλλίας, ὑπό τόν τίτλον «Le Palais de France à Istanbul» ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ὁμωνύμῳ μεγάρῳ. 
- Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 6ης Ὀκτωβρίου, ἐνῷ παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 7ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ χοροστατήσας Ἀρχιερεύς καί ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος καί καλωσώρισε τούς ἐκκλησιασθέντας πολυπληθεῖς ὁμίλους προσκυνητῶν, ἐξ Ἑλλάδος, Κύπρου καί Αὐστραλίας, διανείμας αὐτοῖς τό ἀντίδωρον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails