________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/10/2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (8-10 Μαρτίου 2013)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 8ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ αὐταδέλφου Αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Ἀρχοντώνη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, παρέστη κατά τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Hüseyin Öztürk, ἐκ τοῦ ἐν Teşvikiye τεμένους. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 8ης Μαρτίου, καθ’ ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλοι μαθητῶν ἐξ Ἑλλάδος, πρός οὕς καί ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, καί τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 9ης ἰδίου, ἀναγνώσας ἐν τῷ τέλει αὐτῶν τό εἰθισμένον Τρισάγιον. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησε πρός ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων Δράμας καί τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν προσφύγων Νέας Κρήνης «ἡ Ἁγία Παρασκευή», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Μουσικολ. Γρηγορίου καί Πέτρου Παπαεμμανουήλ, ἐκ τῆς Ἐθνικῆς Ὁμάδος Κλειστοῦ Ποδοσφαίρου τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Μαζαράκη, ἐκ τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἐπανωμῆς, καθώς καί ἐξ ἄλλων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ πατρός Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 9ης Μαρτίου, συμπροσευχομένων πολυμελῶν ὁμίλων μαθητῶν ἐκ διαφόρων σχολείων τῆς Ἑλλάδος, πρός οὕς ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους καί διένειμεν αὐτοῖς ἱερά ἐνθύμια εἰς εὐλογίαν. 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, 10ης Μαρτίου, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς τό ἐξωτερικόν, ὅπου πρόκειται νά συναντηθῇ μετ’οἰκογενῶν Αὐτοῦ, πρός ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν, προπεμφθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου. Κατά τήν ἀπουσίαν Αὐτοῦ, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Νικηφόρον Milović, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Νίκσιτς καί Βουδίμλιε. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σπυρίδωνα Τσεκούραν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βελγίου, ἐφημέριον ἐν Λουξεμβούργῳ. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Μᾶρκον Λεοντῆν, ἐξ Η.Π.Α., ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου νέων. 
- Τόν Ἐλλογ. Καθηγητήν κ. Robert Dussey, ἐκ Κογκό. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Γενικόν Γραμματέα τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Vladimir Stopa, Ἀρχιτέκτονα, ἐκ Γερμανίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Γεωργούλαν, Ὀφθαλμίατρον, ἐκ Λονδίνου. 
- Ὅμιλον ἐκ τοῦ τμήματος χορῳδίας τῆς Στέγης Φίλων Γραμμάτων καί Τεχνῶν Καβάλας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Φουρουντζόγλου, Ὀδοντίατρον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λουΐζας Παπαδοπούλου. 
- Ὁμίλους μαθητῶν ἐκ τοῦ 4ου Δημοτικοῦ Σχολείου Πεύκων Θεσσαλονίκης, τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἄργους Ὀρεστικοῦ Καστορίας, τοῦ 1ου Γυμνασίου Ἐλευθερίου-Κορδελιοῦ Θεσσαλονίκης, τοῦ 10ου Δημοτικοῦ Σχολείου Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Ἀπερίου Καρπάθου, τῶν 23ου καί 101ου Δημοτικῶν Σχολείων Θεσσαλονίκης, τοῦ 6ου Γενικοῦ Λυκείου Καβάλας, τῶν 2ου καί 3ου Γενικῶν Λυκείων Καρδίτσης, τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Ἰλίου Ἀθηνῶν, τοῦ 2ου Γυμνασίου Γλυφάδας, τοῦ 16ου Δημοτικοῦ Σχολείου Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, τοῦ 3ου Γενικοῦ Λυκείου Ἡλιουπόλεως Ἀθηνῶν, τοῦ 4ου Γενικοῦ Λυκείου Τρικάλων «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης», τοῦ 1ου ΕΠΑΛ Ἐλασσῶνος, τοῦ 4ου Δημοτικοῦ Σχολείου Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης, τοῦ Ἀρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, τοῦ 101ου Δημοτικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης καί τῆς Μουσικῆς Σχολῆς Σερρῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ὀλύμπιον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐκ Μονακό. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κορίνας-Γεθσημανῆς, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μεσσήνην, Φαρμακοποιόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παππᾶν, μετά τοῦ πατρός καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Σπέντζαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Κόνταρη, ἐξ Ἀθηνῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς τελεσθεῖσιν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ γάμοις αὐτῶν, μετά συγγενῶν καί οἰκείων αὐτῶν. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων συζήτησιν ἐπί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Προγράμματος: «Μειονοτικοί Πολίτες-Ἰσότιμοι Πολίτες», τήν Τετάρτην, 6ην Μαρτίου. 
- Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τῆς ὁμάδος ἀποφοίτων τῆς δεκαετίας τοῦ ’80 τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Πανεπιστημίου Mimar Sinan ἔκθεσιν, μέ θέμα: «Αὐτοί πού ἀκολουθοῦν τίς μνῆμες τους», τήν Παρασκευήν, 8ην ἰδίου. 
- Τό ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ διοργανωθέν φεστιβάλ χορῳδιῶν, αὐθημερόν. 
- Τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Caddebostan καταστήματος «Mastiha Shop», τό Σάββατον, 9ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails