________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/18/2013

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΠΑ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ὁ Πατριάρχης εἰς Ρώμην 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 18ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Θεοδώρου Ἀγγελοπούλου, Ἄρχοντος Μ. Λογοθέτου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Καρόλου Ταρίνα, Ὑπαλλήλου τῶν Πατριαρχείων, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Ρώμην ἵνα παραστῇ κατά τήν τελεσθησομένην, τήν Τρίτην, 19ην ἰδίου, ἐνθρόνισιν τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου Α’. 
Ἡ πτῆσις ἐγένετο διά τοῦ προσωπικοῦ ἀεροσκάφους τῆς Α. Ἐντιμολογιότητος, προσκλήσει δέ τοῦ Πατριάρχου συνεταξίδευσε μετ’ αὐτῶν, διά τόν αὐτόν σκοπόν, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Aram Ateşyan, Γεν. Ἐπίτροπος τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 
Κατά τήν ἄφιξιν τοῦ Πατριάρχου εἰς Ρώμην θά προστεθοῦν εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, Περγάμου κ. Ἰωάννης καί Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος. Τόν Παναγιώτατον προέπεμψεν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος, ἐνῷ κατά τήν ἀπουσίαν Αὐτοῦ, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν τούς ἐνταῦθα ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, καί ἀνταλλάξαντας μετ᾿Αὐτοῦ τόν ἐπί τούτῳ ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails