________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


4/04/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (3-4-2015)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τήν Τετάρτην, 1ην Ἀπριλίου, καί τήν Παρασκευήν, 3ην ἰδίου. 
* * * 
Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 2ας Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον καί ἐκήρυξε διά καταλλήλου ὁμιλίας τήν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διοργανωθέντος Σεμιναρίου ὑπό τῆς Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Ν. Χαλκιδικῆς, μέ θέμα «Πόντος: Ἱστορία- Λαογραφία-Πολιτισμός». 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀπόστολον Τζιτζικώσταν, Περιφερειάρχην Κεντρικῆς Μακεδονίας, συνοδευόμενον ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλεάνας καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Κοφίνη, συνεργάτου αὐτοῦ. 
- Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Ἱδρύματος ὑποστηρίξεως τῶν προσώπων μέ εἰδικάς ἀνάγκας («Engelsiz Yaşam Vakfı»), ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Atilla Kaplakarslan, εὐχαριστήσαντας Αὐτῷ διά τήν παρουσίαν Του εἰς τήν πρόσφατον ἐκδήλωσιν τοῦ Ἱδρύματος ἐν Ἀγκύρᾳ. 
- Ὅμιλον στελεχῶν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Eileen Sheehan.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Ἀτλαμάζογλου, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Καισαρίδου, ἐντεῦθεν. 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Ἁλίμου ἡμερίδα, μέ θέμα «Καθαρή πόλη-Ζωντανά μνημεῖα», ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ τοῦ Δήμου, τήν Δευτέραν, 30ήν Μαρτίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Τέχνης καί Πολιτισμοῦ τῆς Πόλεως («İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı») διοργανωθέντος 34ου φεστιβάλ κινηματογράφου, ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar», τήν Παρασκευήν, 3ην Ἀπριλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails