_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/13/2015

ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ 
Μετά πάσης ἱεροπρεπείας, λαμπρότητος καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. 
Τήν πρωΐαν τοῦ Μ. Σαββάτου, 11ης Ἀπριλίου, ὁ Πατριάρχης ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς κατά τό μεσονύκτιον τοῦ Μ. Σαββάτου ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῶν Πατριαρχείων τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως, ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὑπερπληρωσάντων τόν Ναόν καί τούς χώρους τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου, καθ᾿ ἥν ἀπηύθυνε Πασχάλιον Μήνυμα πρός τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. 
 Ἐν συνεχείᾳ, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος τῆς Ἑορτῆς καί ἡ Πασχάλιος πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 
Τήν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν ἀνέγνω ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Πρέσβυς Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Robert Marius Cazanciuc, Ὑπουργός Δικαιοσύνης τῆς Ρουμανίας, Vuk Jeremiç, πρῴην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Σερβίας, κ. Archil Khabadze, Πρόεδρος τῆς αὐτονόμου Περιφερείας Adjara τῆς Γεωργίας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξένου τῆς Χώρας Ἐντιμ. κ. Irakli Asashvili, Alexander Khapilov, Πρόξενος τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα μετ᾿ οἰκείων αὐτοῦ, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος καί ἄλλων Χωρῶν, ὡς καί ὅμιλοι Καθηγητῶν καί φοιτητῶν τῆς ΡΚαθολικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Münster καί Μεταφραστῶν-Διερμηνέων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου. 
* * * 
 Ἐν ἀτμοσφαίρᾳ πανηγυρικῇ ἐτελέσθη περί τήν 10ην πρωϊνήν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 12ης Ἀπριλίου, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναστάσεως. 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, περιβληθείς τά ἀρχιερατικά Αὐτοῦ ἄμφια κατά τό ἔθος ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, κατῆλθεν ἐν πομπῇ εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων καί τῶν λοιπῶν Κληρικῶν καί προεξῆρχε τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 
Μετά τήν Εἴσοδον, τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη Ἑλληνιστί ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἀπό τοῦ Ἱ. Συνθρόνου, Τουρκιστί ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Λατινιστί ὑπό τοῦ ΡΚαθολικοῦ ἱερέως Ὁσιολ. κ. Ruben Tierrablanca, Σλαβωνιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, Βουλγαριστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀγγέλου Velkof, Ρουμανιστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Vlad Sergiu Marcel, Γαλλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀγγλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, καί πάλιν Ἑλληνιστί, ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου. 
Κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, οἱ Ἐντιμ. Γενικοί Πρόξενοι ἐνταῦθα κ. Alexey Erkhov, τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, κ. Serhii Kravchenko, τῆς Οὐκρανίας, κ. Angel Angelov, τῆς Βουλγαρίας, κ. Igor Bely, τῆς Λευκορωσσίας, κ. Veaceslav Filip, τῆς Μολδαβίας, καί κ. Jens Odlander τῆς Σουηδίας, καί πλήθη πιστῶν ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος , Ρωσσίας, Οὐκρανίας, Ρουμανίας καί Γεωργίας, εἰς οὕς ἅπαντας ὁ Πατριάρχης διένειμεν ἐπί ἀρκετήν ὥραν τά εἰθισμένα πασχαλινά ὠά. 
Ἐπίσης προσῆλθον ἵνα ἐκφράσωσι τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ὁ Ἐντιμ. κ. Sezgin Tanrıkulu, Βουλευτής τοῦ CHP, οἱ Ἐντιμ. Δήμαρχοι κ. Mustafa Demir τοῦ Fatih, Hayri İnönü τοῦ Şişli, κ. Murat Hazinedar τοῦ Beşiktaş, καί κ. Atilla Aytaç, τῶν Πριγκηποννήσων, μετά συνεργατῶν των, ὁ Ἐντιμ. κ. İshak İbrahimzadeh, Πρόεδρος τῆς Ἑβραϊκῆς Κοινότητος, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Toros Alcan, Ἐκπρόσωπος τῶν μή Μουσουλμανικῶν Ἱδρυμάτων παρά τῇ Γεν. Διευθύνσει Βακουφίων ἐν Ἀγκύρᾳ. 
Εἶτα, πρός τιμήν τῶν ὑψηλῶν ἐπισκεπτῶν Προξένων καί Δημάρχων παρετέθη δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, τοῦ Παναγιωτάτου προσφωνήσαντος αὐτούς Ἀγγλιστί. 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Κούγιαν, Δικηγόρον-Ποινικολόγον, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Δραγομάνοβιτς μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ Αἰκατερίνης Λαγοῦ, Δικηγόρους, ἐκ Κερκύρας. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Ἐλευθερίαν Νικητοπούλου, Ἀρχαιολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ τόν Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων Σοφολ. κ. İshak Haleva καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τῷ Πάσχα τῶν Ἑβραίων. 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων ἐκδήλωσιν ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἰσλαμικῆς Θρησκείας, ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «İstanbul Kongre Merkezi», τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα, 12ην Ἀπριλίου. 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν Σεβ. κ. Filüksinos Yusuf Çetin, πασχάλιον δεξίωσιν, εὐχηθέντος αὐτῷ τε καί τῷ ποιμνίῳ του τά εἰκότα, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ αὐτῶν, αὐθημερόν.

1 σχόλιο:

  1. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Κίτρους.15 Απριλίου 2015 - 12:51 μ.μ.

    Ανάσταση στο Φανάρι. Η Μεγάλη Εκκλησία πού ξέρει να ανεβαίνει τον δικό της Γολγοθά, πού ξέρει να σηκώνει τον δικό της Σταυρό, τον Σταυρό της Εκκλησίας και του Γένους, ξέρει συγχρόνως να εορτάζει και να πανηγυρίζει την Ανάσταση του Χριστού, πού είναι και δική της Ανάσταση. Μπορεί οι άνεμοι και οι θύελλες πού κατεβαίνουν να προσπαθούν να σβήσουν το φώς του Φαναρίου, το φώς της Μεγάλης Εκκλησίας πού καίει ασταμάτητα αιώνες τώρα, είτε στην Αγία Σοφία, είτε και στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, όπου ζή η καρδιά και η ψυχή της Μεγάλης Εκκλησίας, αυτή όμως η Πρωτόθρονη Εκκλησία, συνεχίζει να σκορπά σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, το μήνυμα της Ορθοδοξίας, της Αναστάσεως και του Γένους. Χριστός Ανέστη στο Ιερό Κέντρο, Χριστός Ανέστη σε όλη την Ρωμηοσύνη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails