________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/13/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἑλσιγκίου καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντα καί τόν Σεβ. Λουθηρανόν Ἀρχιεπίσκοπον Turku καί Φιλλανδίας κ. Tapio Luoma, μετά τῶν συνοδῶν αὐτῶν. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Mağakia Beskisizyan, ἐκ τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Mari Mutafyan, μητρός τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου τῶν Ἀρμενίων κυροῦ Μεσρώπ ΙΙ, καί Luiza Oğuş, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Εὐγένιον Γεωργαντάκην, ἐκ Κρήτης. 

- Τόν Ἐξοχ. κ. Ἐλευθέριον Αὐγενάκην, Ὑφυπουργόν Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Μπανιᾶ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Μαίρην Φούξ, μετά τοῦ ἐγγονοῦ αὐτῆς Μαρίου Βίγκα, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Φιλάθλων τῆς Ποδοσφαιρικῆς Ὁμάδος «Liverpool», ἐκ Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννου Χαλκίτου, ἀποφοίτου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Πόθιας Καλύμνου, τήν Δευτέραν, 12ην Αὐγούστου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails