________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/21/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 
Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 21ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Του, δι᾽ἀεροσκάφους τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν, ἐκ Γενεύης, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου. 
* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτην Κυπριώτην, Μηχανικόν, ἐκ Σύδνεϋ Αὐστραλίας, καί Εὐάγγελον Γρηγορούδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σουλτάνας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Πασχάλη καί Ἀγγέλου, ἐκ Κομοτηνῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ντουζένην, μέλος τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Καναδᾶ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας, ἐκ Βανκοῦβερ. 
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Μεγκρέλλην, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐκ Παρισίων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βασιλείου Πολίτου, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Κάζη, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καλαμαριᾶς, τήν Τρίτην, 13ην Αὐγούστου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails